» Start

Informacja o funkcjonowaniu Zespołu Szkół Budowlanych od 24 października 2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie

Cały Zespół Szkół funkcjonuje w okresie od 24 października br. w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dla uczniów technikum wszystkie zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. nauczanie zdalne). Zajęcia praktyczne są w tym okresie, o ile to możliwe, także prowadzone zdalnie. Należy podkreślić, że uczestnictwo w zajęciach to bezwzględny obowiązek każdego ucznia. Wszelkie próby unikania takich zajęć będą skutkowały negatywnymi ocenami lub wzywaniem uczniów i rodziców do szkoły.

Uczniowie szkoły branżowej zajęcia teoretyczne odbywają z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tzw. nauczanie zdalne). Uczestnictwo w zajęciach to bezwzględny obowiązek każdego ucznia, a próby unikania będą skutkowały karami.

Bursa szkolna nr 8 funkcjonuje normalnie, mieszkają w niej obcokrajowcy, korzystają z całodziennego wyżywienia i opieki oraz uczestniczą w nauce zdalnej. Należy w każdej sytuacji bezwzględnie przestrzegać zasad sanitarnych, które obowiązują w bursach (pokoje, sanitariaty, stołówka).

Do wszystkich zwracam się z prośbą o przestrzeganie zasad BHP podczas pracy na komputerze oraz równomierne i rozsądne planowanie czasu pracy.

Dyrektor ZSB
Aleksander Błaszczak