» Start » Oferta

Dekarz

kształcenie pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Film o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywać pokrycia dachowe i obróbki dekarskie,
 • wykonywać montaż okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • wykonywać odwodnień połaci dachowych,
 • wykonywać remonty i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • odbycia praktyk w firmach budowlanych w realnych warunkach budowy,
 • nabycia umiejętności, które uczynią z ciebie poszukiwanego pracownika zarówno na rynku pracy w Polsce jak i za granicą,
 • poznania nowych technologii dekarskich, które sprawiają, że ten zawód jest niezwykle atrakcyjny i bardzo dobrze płatny.

Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Kształcąc się w zawodzie DEKARZA uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, których działalność obejmuje wykonawstwo pokryć dachowych,
 • firmach budowlanych wykonujących remonty obróbek dekarskich,
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci mają możliwość:

 • uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie dekarz, umożliwiający dalsze doskonalenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie,
 • kontynuowania nauki i uzyskania tytułu technika budownictwa.

Szkoła podpisała umowę patronacką z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy, w której zawarto zobowiązanie PSD do pomocy w kształceniu.

Szkoła współpracuje również z Lubelskim Ośrodkiem Kształcenia Dekarzy.