» Start » Oferta

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Film o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych
 • wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych
 • wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach o różnym przeznaczeniu
 • wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • uczestniczenia w szkoleniach z zakresu najnowszych technologii organizowanych we współpracy z firmami z branży sanitarnej
 • uzyskania dodatkowych kwalifikacji potrzebnych w zawodzie na kursach ze spawania lub lutowania.

Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, których działalność obejmuje wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją sieci sanitarnych oraz związanych z nimi obiektów (MPWiK, LPEC, Zakład Gazowniczy itp.)
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci mają możliwość:

 • uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, umożliwiający dalsze doskonalenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie
 • kontynuowania nauki i uzyskania tytułu technika urządzeń sanitarnych.