» Start » Oferta

Stolarz

Film o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • rozpoznawania drewna, materiałów i tworzyw drzewnych
 • określania właściwości drewna i tworzyw drzewnych
 • rozpoznawania wad drewna oraz określenia przyczyn ich powstawania
 • sporządzania i odczytywania szkiców i rysunków technicznych
 • posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń
 • wykonywać elementy konstrukcyjne z drewna i tworzyw drzewnych
 • prowadzić obróbkę skrawaniem drewna i tworzyw drzewnych sposobem ręcznym i maszynowym.

Jako młodociany pracownik będziesz otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie przez cały okres nauki, który jednocześnie zaliczony zostanie do stażu pracy, ponieważ zagwarantują to odprowadzane składki ZUS.

Kształcąc się w zawodzie stolarz uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • zakładach przemysłu meblarskiego
 • zakładach stolarki budowlanej lub tartakach
 • innych zakładach wykorzystujących drewno i tworzywa drzewne
 • składach i hurtowniach materiałów drzewnych
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwenci mają możliwość:

 • uzyskać tytuł czeladnika w zawodzie stolarz, umożliwiający dalsze doskonalenie zawodowe i uzyskanie tytułu mistrza w zawodzie,
 • kontynuowania nauki i uzyskania tytułu technika technologii drewna.