» Start » Oferta

Technik budownictwa

Film o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywać, organizować i kontrolować roboty budowlane,
 • sporządzać kosztorysy oraz przygotowywać dokumentację przetargową.

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • zapoznania się z najnowszymi technologiami stosowanymi w budownictwie,
 • wykorzystywania technologii informacyjnej w pogłębianiu wiedzy i kształtowaniu umiejętności zawodowych,
 • nabywania umiejętności obsługi nowoczesnego oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania architektonicznego,
 • kosztorysowania robót budowlanych z zastosowaniem programów komputerowych.

Kształcąc się w zawodzie technik budownictwa uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • różnego rodzaju przedsiębiorstwach budowlanych,
 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • spółkach zarządzających mieniem wspólnot mieszkaniowych,
 • firmach zajmujących się projektowaniem budynków,
 • koncernach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
 • państwowym nadzorze budowlanym,
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uzyskasz świadectwo dojrzałości i dyplom technika budownictwa honorowany w krajach Unii Europejskiej. Uczniowie z powodzeniem uzyskują dyplom technika budownictwa.

Wyniki, które osiągają są znacznie wyższe od średnich krajowych. Wiedza i umiejętności nabyte w toku nauki będą dla Ciebie przepustką do pewnej i atrakcyjnej pracy bądź do założenia własnej firmy.

Nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach.