» Start » Oferta

Technik dekarstwa

Film o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • organizować, wykonywać oraz kontrolować prace związane z wykonaniem robót dekarsko – blacharskich,
 • montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików oraz urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej,
 • doboru systemu odwodnień połaci dachowych,
 • organizować, wykonywać oraz kontrolować remonty i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich, odwodnień połaci dachowych.

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • zapoznania się z najnowszymi technologiami w robotach dekarskich,
 • uczestniczenia w szkoleniach z zakresu najnowszych technologii organizowanych przez firmy oraz przedsiębiorstwa działające w branży dekarskiej,
 • nabywania umiejętności obsługi nowoczesnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w pracy zawodowej,

Kształcąc się w zawodzie technik dekarz uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, których działalność obejmuje projektowanie i wykonawstwo pokryć dachowych,
 • koncernach zajmujących się produkcją i dystrybucją materiałów dekarskich,
 • państwowym nadzorze budowlanym,
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uzyskasz świadectwo dojrzałości i dyplom technika dekarstwa honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem uzyskują dyplom technika. Wyniki, które osiągają są znacznie wyższe od średnich krajowych.

Wiedza i umiejętności nabyte w toku nauki będą dla Ciebie przepustką do pewnej i atrakcyjnej pracy bądź do założenia własnej firmy. Nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach.