» Start » Oferta

Technik technologii drewna

Film o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
 • programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna
 • organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich
 • sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
 • organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • rozpoznawania gatunków drewna, materiałów i tworzyw drzewnych
 • określania właściwości drewna i tworzyw drzewnych
 • rozpoznawania wad drewna oraz określenia przyczyny ich powstawania
 • wykonywania i posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną
 • projektowania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
 • sporządzać schematy przebiegu procesów technologicznych wyrobów z drewna
 • określać parametry technologiczne obróbki drewna i tworzyw drzewnych
 • sporządzać normy zużycia materiałów oraz kalkulację kosztów wykonania wyrobów.

Kształcąc się w zawodzie technik technologii drewna uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • zakładach przemysłu meblarskiego i stolarki budowlanej
 • tartakach
 • innych zakładach wykorzystujących drewno i tworzywa drzewne
 • składach i hurtowniach materiałów drzewnych
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uzyskasz świadectwo dojrzałości i dyplom technika technologii drewna honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Uczniowie z powodzeniem uzyskują dyplom technika. Wyniki, które osiągają są znacznie wyższe od średnich krajowych.

Wiedza i umiejętności nabyte w toku nauki będą dla Ciebie przepustką do pewnej i atrakcyjnej pracy bądź do założenia własnej firmy. Nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach.