» Start » Oferta

Technik renowacji elementów architektury

Film o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywania i renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury
 • wykonywania renowacji murów nieotynkowanych, tynków i powłok malarskich
 • wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych
 • organizacji i realizacji prac renowatorskich.

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • zapoznania się z technologią i technikami konserwacji zabytków architektury i rzeźby, historią sztuki i architektury
 • zajęcia praktyczne pozwolą ci na rozwijanie swoich zainteresowań i umiejętności w zakresie podstawowych dziedzin sztuki: rzeźby, malarstwa
 • poznania elementów grafiki lub technik pozłotniczych
 • odbywania praktyk zawodowych w renomowanych firmach, które prowadzą prace konserwatorskie
 • korzystania z profesjonalnego oprogramowania pracowni komputerowych, które pozwoli ci na zapoznanie się z podstawami projektowania architektonicznego.

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • profesjonalnych pracowniach konserwacji dzieł sztuki
 • renomowanych firmach prowadzących prace w obiektach zabytkowych
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Doświadczona kadra pedagogiczna oraz nauczyciele akademiccy uczący w tym zawodzie są gwarancją uzyskania wykształcenia na wysokim poziomie, zdobycia świadectwo dojrzałości i dyplomu technika renowacji elementów architektury, który jest honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Wiedza i umiejętności nabyte w toku nauki będą dla Ciebie przepustką do pewnej i atrakcyjnej pracy w profesjonalnych pracowniach konserwacji dzieł sztuki oraz w renomowanych firmach prowadzących prace w obiektach zabytkowych.

Absolwenci technikum w zawodzie renowator elementów architektury mają możliwość kontynuacji nauki na uczelniach artystycznych na kierunkach: Konserwacja dzieł sztuki, Rzeźby, Malarstwa, Grafiki itd. oraz na politechnikach na Wydziałach Architektury i Budownictwa.