» Start » Oferta

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Film o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • doboru elementów instalacji oraz urządzeń do przetwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej
 • wykonywania montażu urządzeń takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły opalane biomasą
 • monitorowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • eksploatacji urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • stosowania technik komputerowych do realizacji zadań zawodowych.

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • nabycia umiejętności obsługi nowoczesnego oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania AutoCAD oraz do kosztorysowania
 • uczestniczenia w szkoleniach organizowanych we współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji opartych na alternatywnych źródłach energii
 • uzyskać dodatkowe kwalifikacje potrzebne w zawodzie na kursach np. lutowania.

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych (energię słoneczną, geotermalną)
 • firmach instalacyjnych, które specjalizują się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: energetyką wodną, energetyką wiatrową, energetyką wodorową, budownictwem energooszczędnym
 • firmach zajmujących się handlem materiałami i urządzeniami związanymi z pozyskiwaniem alternatywnych źródeł energii przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii
 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne) w ramach własnej działalności gospodarczej.

Uzyskasz świadectwo dojrzałości i dyplom technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Wiedza i umiejętności nabyte w toku nauki będą dla Ciebie przepustką do pewnej i atrakcyjnej pracy bądź do własnej firmy.

Nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach.