Kierownik praktycznej nauki zawodu

Agnieszka Rozwadowska

ul. Słowicza 3, 20-336 Lublin
tel. (81) 444 27 01
fax. (81) 444 27 00
e-mail: arozwadowska.zsb@gmail.com