» Start » Projekty

Lubelski Technik Budownictwa – Europejskim Fachowcem

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego po raz pierwszy złożył projekt w ramach konkursu projektów mobilnościowych Programu Leonardo da Vinci. W maju 2011 r. projekt został zatwierdzony do realizacji.

Uczniowie szkoły wezmą udział w projekcie zatytułowanym „Lubelski Technik Budownictwa – Europejskim Fachowcem”. Wyjazd nastąpi w maju 2012 a jego uczestnikami będzie 20 uczniów kl. II i III technikum o kierunku technik budownictwa. Staż obejmie szkolenie dwu 10 osobowych grup w terminach: 7.05-20.05.2012 i 21.05-2.06.2012. Staż odbędzie się w instytucji szkoleniowej Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą, która przygotowuje do zawodu fachowców m.in. w branży budowlanej. Staż 2-tygodniowy przeprowadzony będzie w ramach obowiązkowej praktyki dla klas drugich i trzecich. Praktyka odbywać się będzie w warsztatach IB, które wyposażone są w najnowocześniejsze maszyny, urządzenia i stanowiska robocze, czym nie dysponuje ZSB. Uczniowie będą wykonywać tu prace, które wykonuje się na prawdziwych budowach.

Współpraca z IB została nawiązana głównie ze względu na posiadane zasoby wykorzystywane do nauki zawodu. Głównym celem szkolenia jest rozszerzenie, pogłębienie umiejętności praktycznych absolwentów techników o takie, których program nauczania nie obejmuje a także uzyskanie nowych praktycznych kwalifikacji z zakresu prac budowlanych.

Pracodawcy wielokrotnie wytykają słabe przygotowanie praktyczne i teoretyczne absolwentów szkół zawodowych. Szybko następujące zmiany na rynku pracy tworzą potrzebę uzupełnienia kształcenia zawodowego uczniów techników o nowe umiejętności praktyczne z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Beneficjenci niniejszego projektu będą spełniać oczekiwane potrzeby.

Pod koniec stażu zostaną zorganizowane dwa różne egzaminy, osobno wg niemieckich i polskich reguł. Pierwszy egzamin w Niemczech sprawdzi praktycznie nabyte umiejętności, drugi egzamin w Polsce teoretyczne wiadomości zdobyte przez uczniów podczas stażu. Porównanie ze sobą wyników dwóch egzaminów pozwoli na dokonanie szczegółowej ewaluacji całego projektu.

Innym ważnym argumentem przemawiającym za stażem w Niemczech jest język niemiecki, drugi język obcy nauczany w szkole. Kontakt osobisty z językiem podniesie poziom posługiwania się tym językiem, zachęci do jego dalszej nauki. Dzięki stażom młodzi ludzie rozpoczynający pracę w swoim zawodzie będą posiadali międzynarodowe doświadczenie zawodowe. To pomoże im uwolnić się od kompleksów zawodowych, językowych i kulturowych.

Sprawozdanie ze stażu 2012

Pracownicy Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, chcąc udoskonalić kształcenie zawodowe, odważyli się podjąć nowe wyzwanie edukacyjne i chcąc przygotować swoich absolwentów do pracy na europejskim rynku podjęli współpracę z Krajową Agencją Programu „Leonardo da Vinci”. Program ten jest programem Unii Europejskiej, który wspiera i finansuje wymianę i staże osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za szkolenie. Ten program stworzyła Komisja Europejska w 1994 roku. Jego głównym celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego. Nadrzędnym celem Projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego uczniów poprzez umożliwienie im doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie osobistego rozwoju, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy i wspieranie doskonalenia jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego. Odbywanie stażu za granicą miało zachęcić uczestników do nauki współczesnych języków obcych. Staże zagraniczne miały służyć kształceniu umiejętności zawodowych i wyposażeniu uczestników w kompetencje niezbędne do założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej poprzez kształcenie umiejętności ponadzawodowych i podstaw przedsiębiorczości. Przystąpienie do Projektu wymagało podjęcia prac przygotowawczych o charakterze pedagogicznym, kulturowym i językowym. Młodzież od lutego 2012 roku w ramach zajęć pozalekcyjnych uczestniczyła w dodatkowym kursie języka niemieckiego i przygotowania kulturowego. Po dokonaniu selekcji beneficjentów odbyły się warsztaty psychologiczne, których rolą było zintegrowanie wyjeżdżających na staż, ujawnienie ich zainteresowań oraz ról, jakie najchętniej przyjmują w grupie.

Ważną rolę odegrało spotkanie dyrektora szkoły, pana Jerzego Solana i koordynatora merytorycznego, pani Agaty Nossowskiej z rodzicami uczniów wyjeżdżających na staż. Pozwoliło to na zawarcie trójstronnego kontraktu, regulującego organizację wyjazdu i realizację szczegółowo omówionego Projektu. Po długotrwałych przygotowaniach można było przystąpić do realizacji stażu.

Od 7 do 20 maja 2012 r. 10-osobowa grupa uczniów klasy drugiej Technikum Budowlanego o specjalności „technik budownictwa” z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie odbyła dwutygodniową praktykę zawodową w niemieckiej instytucji partnerskiej Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą. Staż odbył się w ramach realizacji projektu pt "Lubelski technik budownictwa – europejskim fachowcem”" unijnego programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności. Uczniowie ruszyli w drogę pod opieką koordynatora projektu p. Agaty Nossowskiej.

Ponieważ młodzież podróżowała wygodnym, nowoczesnym busem nikt nie czuł się zbytnio zmęczony i wszystko przebiegało sprawnie i bez niespodzianek. Na miejsce naszego zakwaterowania, czyli do ośrodka szkoleniowego Internationaler Bund we Frankfurcie młodzież przybyła o godz. 17. Tu przywitała nas przedstawicielka organizacji partnerskiej p. Katarzyna Prystasz – koordynatorka projektu ze strony instytucji przyjmującej. Miejsce zakwaterowania szybko wszystkim przypadło do gustu. Podczas pobytu we Frankfurcie stażyści mieszkali w hostelu Am Hochseilgarten prowadzonym przez IB. Do dyspozycji uczniowie mieli dwu- i trzyosobowe pokoje, w pełni wyposażoną kuchnię, jadalnię, pralnię, świetlicę z telewizorem, grami i tenisem stołowym, komputery z dostępem do internetu oraz boisko do piłki nożnej. Wraz z nami zakwaterowani byli tutaj uczniowie odbywający praktykę z innych szkół z Polski i goście z Niemiec. Warunki zamieszkania i wyżywienie były dobre, chociaż dania obiadowe, jakkolwiek zawsze do wyboru z trzech, to jednak były tak wymyślne (np. spaghetti z sosem cytrynowo-krewetkowym), że uczniowie stęsknili się za prawdziwym polskim schabowym.

Pierwszy dzień naszego pobytu w Niemczech młodzież spędziła na oficjalnym spotkaniu z dyrektor IB p. i instruktorem praktyk p. Maikiem Wienke, zwiedzaniu ośrodka i warsztatów, pobieraniu odzieży roboczej i zwiedzaniu Frankfurtu. Frankfurt to miasto leżące na zachodnim brzegu Odry, we wschodniej części Niemiec w kraju związkowym Brandenburgia. Został w dużym stopniu zniszczony w czasie walk w 1945 r. – w dobrym stanie zachowała się jedynie zabudowa dzielnic południowych, a spośród zabytków najstarszej części miasta odbudowano tylko nieliczne. Wraz z polskim Słubicami tworzy aglomerację transgraniczną liczącą ok. 85 tys. mieszkańców. Do najciekawszych zabytków należy Kościół Mariacki (niem. St. Marien Kirche) – w stylu ceglanego gotyku znajdujący się nieopodal miejskiego ratusza i kilkaset metrów od dawnego przejścia granicznego z Polską. Wzniesienie całej kubatury zajęło około 250 lat. W 1426 r. w kościele pojawił się duży dzwon, który dzwonił rzadkim tonem D. Obecnie nie wisi już w kościelnej wieży, tylko leży nieopodal kościelnych murów. We Frankfurcie nad Odrą znajduje się założony w 1991 r. Uniwersytet Viadrina, który od 1998 jest obok UAM w Poznaniu drugą uczelnią macierzystą dla Collegium Polonicum w Słubicach. We Frankfurcie nad Odrą urodził się znany niemiecki pisarz, poeta i dramaturg – Heinrich von Kleist i można zwiedzać poświęcone mu muzeum.

Pierwszego dnia odbyły się również zajęcia integracyjne z młodzieżą niemiecką. Wyjazd na staż okazał się świetną okazją do nauki języka niemieckiego (zwłaszcza słownictwa zawodowego), z którym uczniowie stykali się w każdej chwili pobytu. Młodzież uczyła się języka również w trakcie przygotowania przed wyjazdem, dzięki czemu świetnie poradziła sobie podczas wspomnianych zajęć integracyjnych z niemiecką młodzieżą. Oprócz przedstawiania się mieli okazję do przećwiczenia podstawowych pojęć po niemiecku, np. nazw narzędzi i z satysfakcją usłyszeli, że młodzi Niemcy mieli spore problemy z wypowiedzeniem słów „skrzynka narzędziowa”.

Kolejne dni były trudniejsze: poznawanie miejsc praktyk, opiekunów i współpracowników okazało się sporym stresem. Konieczność zapoznania się z funkcjonującym tu systemem komunikacji miejskiej to następne doświadczenie. Lęk jednak szybko minął. Okazało się, że doskonale zorganizowana komunikacja miejska jest bardzo przejrzysta, a instruktor p. Wienke to sympatyczny i otwarty człowiek. Uczniowie przekonali się, że barierę językową też można pokonać. Pan Wienke przygotował kilka podręczników, które młodzież z zainteresowaniem przeglądała, pozytywnie oceniając zwłaszcza bardzo komunikatywne rysunki, które mimo problemów językowych, znakomicie rozumieli. Przed przystąpieniem do właściwej pracy, uczniowie zostali zapoznani z zasadami bhp i teoretycznymi informacjami potrzebnymi do wykonania prac praktycznych: wymiary cegieł, nazwy narzędzi i materiałów, wymierzanie kątów różnymi technikami, kolejność wykonywania prac murarskich itp.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami i technikami stosowanymi w niemieckiej branży budowlanej. Tutaj duży nacisk kładzie się dyscyplinę. Pracodawca niemiecki wymaga punktualności i rzetelności w realizacji obowiązków, ale z drugiej strony dużą wagę przykłada do przestrzegania przywilejów pracowniczych, takich jak przerwy w wykonywaniu pracy, organizacja zaplecza socjalnego itp.

Uczniowie wykonywali tu prace, które wykonuje się na prawdziwych budowach: przygotowanie zapraw, kreślenie rysunków technicznych, ustalanie wymiarów, rozplanowanie kolejności robót, przygotowanie materiałów budowlanych, wykonywanie murów różnymi technikami, stawianie ścian działowych w suchej zabudowie, kładzenie izolacji, demontaż prac. Jednocześnie poznawali niemiecką terminologię budowlaną: określenia narzędzi, materiałów, miar itp. Praca przebiegała bardzo sprawnie, uczniowie mocno zaangażowali się w wykonywane czynności, czy zasłużyli na pochwały instruktora p. Wienke.

W sobotę odbyła się wyczekiwana wycieczka do Berlina, do którego pojechaliśmy pociągiem. Dworzec berliński jest drugim w kolejności co do wielkości w Europie. Po stolicy poruszaliśmy się głównie pieszo, ale również tramwajami oraz metrem. Swoją pierwszą wędrówkę rozpoczęliśmy od Dworca Zoo, skąd udaliśmy się na zwiedzanie miejsc związanych z historią Muru Berlińskiego. Następnie udaliśmy sie aleją Unter den Linden aby zobaczyć Bramę Brandenburską i Kolumnę Zwycięstwa.

Następnym punktem był salon firmowy Mercedesa, gdzie można było pomarzyć o własnych czterech kółkach.

Spodobał się nam również Alexanderplatz, gdzie zobaczyliśmy między innymi Fontannę Neptuna, wieżę telewizyjną oraz Czerwony Ratusz. Zwiedziliśmy też Muzeum Techniki z zabytkowymi samolotami, kolejami i samochodami.

Kolejnym punktem był Reichstag, siedziba Niemieckiego Parlamentu, który został zbudowany w latach 80-tych. Dodatkową i nieoczekiwaną atrakcją był niesamowity nastrój na ulicach Berlina, bowiem tego dnia odbywał się finał Mistrzostw Niemiec w piłce nożnej i prawie wszyscy berlińczycy dawali wyraz swojemu poparciu dla drużyny Borussia Dortmund, występując w żółtych koszulkach, szalikach, śpiewając i krzycząc bojowe hasła. Ale wszystko to w pokojowej i wesołej atmosferze.

W trakcie pobytu w Niemczech uczestnicy projektu korzystali również z programu spędzania czasu wolnego: grali w kręgle, wspinali się na ścianie wspinaczkowej i w parku linowym, poznali wiele ciekawych miejsc (np. klub młodzieżowy Nordstern, gdzie można grać w darty, bilard, tenisa stołowego.

W środę nastąpił najważniejszy moment: ocena pracy stażystów. Chociaż każdy starał się podczas wykonywania zadań, to jednak wszyscy z niecierpliwością czekali na końcowy werdykt. Ocenie podlegał nie tylko efekt wykonanej pracy, ale również postawa na stanowisku pracy, stosunek wobec pracowników, zaangażowanie i chęć uczenia się. Wszyscy uczestnicy otrzymali dobre oceny swojego stażu i z przyjemnością wysłuchali pochwał pana Wienke.

W piątek mieliśmy okazję podziękować kierownictwu IB, pani Kasi Prystasz i panu Wienke za okazaną serdeczność i możliwość nauczenia się wielu potrzebnych w zawodzie budowlańca umiejętności. Podczas uroczystego spotkania stażyści otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w stażu i z radością komentowali bardzo dobre oceny.

Efektem wyjazdu na staż do Niemiec jest również uzyskanie przez uczestników unijnego dokumentu EUROPASS MOBILNOŚĆ w języku polskim i niemieckim. Jest to certyfikat z wykazem nabytych umiejętności , który umożliwi znalezienie lepszej pracy zarówno w kraju jak i za granicą. Realizacja tego projektu jest początkiem wykorzystania szans jakie daje Unia Europejska młodemu człowiekowi.

Uczniowie przez cały okres praktyki zobowiązani byli do prowadzenia dokumentacji, mianowicie zeszytów praktyk, w których nanosili uwagi o wykonywanych czynnościach. Beneficjenci przez cały okres trwania praktyki mieli zapewnioną opiekę pedagogiczną, do ich ciągłej dyspozycji był opiekun - pani Agata Nossowska, która pełniła dodatkowo funkcję tłumacza. Na bieżąco monitorowany był przebieg praktyki, zarówno pod względem merytorycznym, jaki i formalnym.

W sobotę mieliśmy okazję jeszcze raz pojechać do Berlina. Tym razem naszym głównym celem był Stadion Olimpijski. Zbudowany na potrzeby Igrzysk Olimpijskich 1916, które jednak nie odbyły się z powodu I wojny światowej. Był, i jest obecnie, obiektem klubu 1. Bundesligi Hertha BSC Berlin. Po przebudowie ostateczna pojemność stadionu wynosi 74228 miejsc, co stawia go na drugim miejscu w Niemczech za Signal Iduna Park w Dortmundzie.

Następnie spacerowaliśmy po Kurfürstendamm (Grobla Elektorska) - główną ulicą zachodniej części Berlina. Po II wojnie światowej ulica znalazła się w Berlinie Zachodnim. Jej okolice zyskały na znaczeniu dzięki licznym sklepom, a sama nazwa ulicy, skracana zwykle do „Ku'damm” stała się synonimem życia miejskiego w zachodniej części miasta. Po zjednoczeniu Niemiec znaczenie ulicy zmalało na rzecz Alexanderplatz i Friedrichstraβe. Mogliśmy również zobaczyć Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma (niem. Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche) zwany w popularnie Kościołem Pamiątkowym (Gedächtniskirche).

I tak nadszedł ostatni dzień naszego pobytu we Frankfurcie. W niedzielę po porządkach w pokojach i spakowaniu walizek czekała nas podróż do domu. Wszyscy uczniowie stwierdzili, że dwa tygodnie minęły bardzo szybko i każdy wracał z wieloma wrażeniami i nowymi doświadczeniami.

Uczniowie po odbytym stażu z pewnością są bardziej otwarci, inaczej postrzegają integrację europejską w kontekście szans rozwojowych Polski. Z przeprowadzonej ewaluacji (wywiad, indywidualne sprawozdania) wynika, że pobyt w Niemczech całkowicie ich usatysfakcjonował. Beneficjenci Projektu wyrazili przekonanie, że zyskali bardzo dużo w zakresie kompetencji zawodowych, po odbytej praktyce ich wiedza i umiejętności przewyższają kompetencje rówieśników. Za ważne uznają fakt, że mogli skorelować wiedzę teoretyczną z praktyką.

Otrzymany certyfikat, potwierdzający konkretne umiejętności, na pewno pomoże im w zdaniu zewnętrznego egzaminu z przygotowania zawodowego organizowanego przez CKE oraz ułatwi w przyszłości poruszanie się po trudnym rynku pracy. Zyskali świadomość, że człowiek kształci się ustawicznie, a jedną z form pozyskiwania ważnych umiejętności jest nauka przez pracę. Praktyczne zajęcia, odbywane w warunkach symulacji rzeczywistych miejsc pracy przynoszą wymierne efekty.

Uczniowie, którzy wzięli udział w realizacji Projektu i ich rodzice zyskali świadomość, jak można efektywnie wykorzystać fundusze unijne. Uczestnicy wypełnili ankiety przygotowane przez koordynatora projektu. Wynika z nich, że kompetencje zawodowe uczniów zdecydowanie wzrosły, a cele projektu zostały zrealizowane. Wzrosła pewność siebie uczestników, poznali metody pracy w europejskim środowisku, odkryli w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego oraz wzrosła ich samoocena. Przede wszystkim uczestnicy projektu podwyższyli swoje umiejętności zawodowe o elementy związane z nauczanym zawodem, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy. Nabyli też nowe umiejętności społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie – zarówno towarzyskiej, jak i w zespole zawodowym, co ułatwiło rozwiązywanie codziennych problemów, zrozumienie i tolerancję dal innych członków zespołu. Poza tym spędzili aktywnie 2 tygodnie, poznając kraj i kulturę Niemiec, a wszystko to w ramach praktyk szkolnych i bezpłatnie!

Sprawozdanie ze stażu 2012 20.5-2.06.2012

Od 20 maja do 2 czerwca 2012 r. druga 10-osobowa grupa uczniów klas trzecich Technikum Budowlanego o specjalności „technik budownictwa” oraz „technik technologii drewna” z naszej szkoły uczestniczyła w dwutygodniowej praktyce zawodowej w niemieckiej instytucji partnerskiej Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą w ramach realizacji projektu pt „Lubelski technik budownictwa – europejskim fachowcem” unijnego programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności. Opiekunem tej grupy była p. Maria Kwapich.

Podobnie jak poprzednicy, uczniowie mieszkali w ośrodku szkoleniowym Internationaler Bund we Frankfurcie, w hostelu Am Hochseilgarten prowadzonym przez IB. Opiekę nad naszą grupą sprawowała tak jak poprzednio bardzo miła i pomocna przedstawicielka organizacji partnerskiej p. Katarzyna Prystasz – koordynatorka projektu ze strony instytucji przyjmującej.

Harmonogram pobytu we Frankfurcie był bardzo podobny, jak dla pierwszej grupy. Podczas zajęć praktycznych w pierwszym tygodniu uczniowie w dwuosobowych zespołach, pod okiem instruktora p. Maika Wienke, wykonywali fragmenty murów w wiązaniu pospolitym. Natomiast w drugim tygodniu robili połączenia ciesielskie. Tym razem pracowali indywidualnie. Oba rodzaje prac zostały poprzedzone krótkim szkoleniem teoretycznym. Uczniowie bardzo chętnie i poprawnie wykonywali powierzone im zadania, co zostało docenione przez p. Maika i wszyscy z praktyk otrzymali oceny bardzo dobre.

W wolnym czasie, podobnie jak pierwsza grupa , młodzież odwiedzała Frankfurt i Słubice oraz uczestniczyła w aktywnych formach wypoczynku, takich jak wspinaczka ściankowa czy kręgle. Uczniowie byli też na wycieczce w Berlinie, gdzie ze szczególnym zainteresowaniem podziwiali wspaniałe samochody w salonie samochodowym Volkswagena.

Bogaty i urozmaicony program pobytu spotkał się z dużym uznaniem ze strony młodzieży uczestniczącej w praktykach, gdyż pozwolił im przede wszystkim zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz pogłębić wiedzę o najbliższych sąsiadach zza Odry.