Szkolny Budżet Obywatelski

Terminarz

  • 3-9 październik: Promocja Szkolnych Budżetów Obywatelskich; Przedstawienie Regulaminu; Generowanie pomysłów
  • 10-21 październik: Pisanie i składanie projektów
  • 24-25 październik: Weryfikacja projektów
  • 26 październik: Ogłoszenie wyników weryfikacji
  • 2-10 listopad: Promocja projektów
  • 15 i 17 listopad: Wybór projektów
  • 18 listopad: Ogłoszenie wyników
  • do maja 2023 r.: Realizacja projektów
  • czerwiec 2023 r.: Ewaluacja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego