» Start

Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

 1. Natalia Jarząbek, II BC, Starosta
 2. Amelia Kosior, II Og, Zastępca starosty
 3. Martyna Czarnecka, I FO, Sekretarz
 4. Katarzyna Godula, II Og, Organizator pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 5. Jakub Cieśla, II Og, Organizator pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 6. Mariusz Michalski II BC, Organizator pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 7. Jakub Szalast, III DF, Rzecznik do spraw uczniów technikum
 8. Piotr Chyliński II EHL, Rzecznik do spraw uczniów technikum
 9. Sandra Wróbel, IV O, wspomaga pracę Rady SU
 10. Jakub Szalast, IV BDF, wspomaga pracę Rady SU
 11. Martyna Czarnecka, I FO, współpraca z bursą i biblioteką
 12. Kamil Czapek, III DF wolontariat
 13. Weronika Bochen, II Og wolontariat sportowy

Młodzieżowa Rada m. Lublin

 1. Mateusz Piasecki, III OC, Radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w roku szkolnym 2020/2021

Opiekun SU ZSB

 1. Żaneta Łopuszyńska