» Start

Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

 1. MICHALINA MILER, III BC, STAROSTA
 2. MONIKA VLASAK, II FO, ZASTĘPCA STAROSTY
 3. Małgorzata Dyzma, IV FOp, Sekretarz
 4. Adrian Golianek, II BC, Organizator pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 5. Igor Beck, III FO, Organizator pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 6. Julia Słomka, I OD, Organizator pracy Rady Samorządu Uczniowskiego
 7. Kacper Radko, IV FOp Rzecznik do spraw uczniów technikum
 8. Fabian Wnuk, 2 HL, Rzecznik do spraw uczniów szkoły branżowej
 9. Amelia Kosior, IV Og, Wspomaga pracę Rady SU
 10. Kacper Czerniakowski, IV BDFg, Wspomaga pracę Rady SU
 11. Piotr Czajka, I BF, Współpraca z bursą
 12. Przemysław Pytka I CF, Współpraca z biblioteką
 13. Bartosz Stefaniak, II AEG, Współpraca z OHP
 14. Karol Łęczny, III FOp, Wolontariat
 15. Piotr Białasz, I O, Wolontariat sportowy

Młodzieżowa Rada m. Lublin

 1. Bartłomiej Kowalik, II BC, Radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w roku szkolnym 2022/2023

Opiekun SU ZSB

 1. Żaneta Łopuszyńska
 2. Małgorzata Warowna
 3. Katarzyna Woźniak