(css-01)

Wstęp do CSS - ćwiczenie

Przygotuj arkusz stylów kaskadowych dla załączonego dokumentu HTML (pobierz gotowy plik: kasprowicz.html lub archiwum z plikiem kasprowicz.html: kasprowicz.zip) i nadaj mu nazwę z rozszerzeniem .css (np. kasprowicz.css). Połącz go z dokumentem głównym za pomocą znacznika: <link href="nazwa_pliku.css" type="text/css" rel="stylesheet">.

1. Sformatuj znaczniki wg następującej specyfikacji:

Znacznik body:

W pliku css wpisz:

body {
color: darkred;
background-color: beige;
}

Z następnymi znacznikami postępuj analogicznie.

Znacznik p:

Znacznik h3:

Znacznik h2:

Znacznik h1:

2. Formatowanie według identyfikatorów. Obszar <div>

Niektóre akapity oraz znacznik obszaru <div> (związane z cytowanymi wierszami) zaopatrzone są w dodatkową opcję identyfikatora: id="…", który je wyróżnia. Żeby określić styl dla tak nazwanego znacznika, w pliku css przed nazwą identyfikatora należy dodać znak # (np. #nazwa { … }). Sformatuj te akapity i obszary w następujący sposób:

Identyfikator cytat (obszar - ramka dla cytowanego wiersza):

Identyfikator wiersz:

Identyfikator tytul (tytuły wierszy)

Identyfikator zrodlo (akapit z odsyłaczem do Wikipedii):

3. Formatowanie odsyłaczy. Pseudoklasy

Pseudoklasy najczęściej stosuje się, aby nadać własny format odsyłaczom. W tym celu do nazwy znacznika należy dodać znak : (dwukropek) i nazwę pseudoklasy, np. :hover, :link, :visited. Sformatuj odsyłacze wg specyfikacji:

Znacznik a:

Pseudoklasa a:hover:

Źródło informacji

Odpowiednich własności css i ich wartości szukaj w podpowiedziach swojego edytora (np. Bluefish) lub w Internecie.