Podstawy fotomontażu

Żeby zrobić fotomontaż potrzebne są co najmniej dwie grafiki: jedna zawierająca dowolny obiekt, druga będzie nowym tłem dla tego obiektu. W naszym przykładzie statek kosmiczny Enterprise wytniemy z jego naturalnego środowiska (przestrzeni kosmicznej) i umieścimy w akwarium wśród rybek.

OryginałFotomontaż

1. Szparowanie

Szparowanie to czynność mająca na celu wycięcie jakiegoś obiektu z tła.

 1. Uruchom program Gimp i otwórz w nim wybrany obraz z obiektem do wycięcia.
 2. Do warstwy Tło dodaj przezroczystość (menu: Warstwa -> Przezroczystość -> Dodaj kanał alfa)
 3. Narzędziem Odręczne zaznaczenie obrysuj obiekt dookoła jak na poniższym przykładzie. Następnie odwróć zaznaczenie: Zaznaczenie -> Odwróć.

 4. Usuń tło: Edycja -> Wyczyść lub wciśnij klawisz delete.
 5. Usuń zaznaczenie: Zaznaczenie -> Brak (Nic).
 6. Narzędziem Gumka usuń resztki tła. Zrób to powoli i dokładnie. Stosuj się do wskazówek:
  • pracuj na podglądzie obrazu powiększonym do 300-400% (lewy klawisz Ctrl + rolka myszy);
  • używaj gumki okrągłej, dostatecznie dużej i o miękkich krawędziach;
  • przy krawędzi obiektu „najedź” krawędzią gumki delikatnie na krawędź szparowanego obiektu.

2. Łączenie obrazów

Istnieje kilka sposobów łączenia obrazów. Opisany tutaj oparty jest na mechaniźmie kopiuj i wklej. Do tego konieczne jest otwarcie w Gimpie obu obrazów: z wyszparowanym obiektem i nowego tła.

 1. Otwórz obraz z wyszparowanym obiektem i skopiuj warstwę z obiektem do schowka (Edycja -> Skopiuj).
 2. Otwórz obraz z tłem i wklej do niego zawartość schowka (Edycja -> Wklej).
 3. Uwaga! Zwróć uwagę na paletę z warstwami. Wklejona warstwa tworzy tzw. oderwane zaznaczenie. Aby możliwa była dalsza obróbka obrazu konieczne jest ustawienie tej warstwy jako nowej: Warstwa -> Nowa warstwa.

Inną, bardzo wygodną, metodą łączenia grafiki rastrowej jest wstawianie kolejnych obrazów do już otwartego tła: Plik -> Otwórz jako warstwy.

Niezależnie od stosowanej metody trzeba pamiętać o odpowiednim (samodzielnym) nazywaniu powstałych warstw. Najłatwiej zrobić to przez podwójne kliknięcie w istniejącą nazwę i następnie zatwierdzenie nowej nazwy klawiszem Enter.

3. Dopasowywanie łączonych obiektów - praca z warstwami

Za pomocą dostępnych na „palecie narzędziowej” narzędzi (dostępnych również w menu Warstwa: Warstwa -> Przekształcenie…, Warstwa -> Skaluj warstwę oraz Narzędzia -> Narzędzia przekształcania itp.) dopasuj obiekty do siebie. Wykonując te operacje pamiętaj aby na palecie z warstwami wcześniej zaznaczyć odpowiednią warstwę.

Aby uaktywnić opcje poszczególnych narzędzi wystarczy dwukrotnie kliknąć w ikonę wybranego narzędzia na palecie narzędziowej.

4. Zapis obrazu z warstwami

Aby możliwa była późniejsza praca na fotomontażu konieczne jest zapisanie obrazu w oryginalnym formacie Gimpa (xcf). Zapisz pracę wykorzystując opcję Plik -> Zapisz jako. Po wpisaniu nazwy pliku i wyborze odpowiedniego folderu rozwiń opcję: Wybór typu pliku. Wybierz: Obraz XCF programu GIMP.


5. Więcej o Gimpie

Najważniejsze i aktualne informacje na temat GIMPa oraz posługiwania się nim znajdziesz na stronie Polskiego Forum Użytkowników Gimpa.