(html-5)

Łączenie stron odsyłaczami

Przy wykonywaniu ćwiczenia opieraj się na dowolnym podręczniku online poświęconym odsyłaczom html.

 1. Na podstawie pliku tekstowego: licencje.txt przygotuj cztery dokumenty html zawierające odpowiednio hasła: adware, copyleft, GNU, domena publiczna. Dokumenty sformatuj następująco:

  1. Tytuły haseł jako nagłówki 1-go poziomu.
  2. Podtytuły haseł (tam gdzie występują) jako nagłówki 2-go poziomu.
  3. Taki sam kolor dla tekstu i tła (inny niż biały i czarny) we wszystkich plikach. Kolory muszą być dobrane tak, by tekst był wyraźnie widoczny.
  4. Nazwy plików muszą mieć odpowiednie do zawartości rozszerzenia (.html).
 2. Przygotuj plik html, który będzie zawierał stronę tytułową.

  1. Plik nazwij index.html.
  2. Kolory ustaw takie same jak dla haseł.
  3. Na początku wpisz swoje nazwisko, imię i klasę; sformatuj je jako nagłówek <h2>.
  4. Poniżej wpisz tytuł pracy: Licencje programów komputerowych i sformatuj go jako nagłówek <h1>.
  5. Poniżej wstaw cztery odsyłacze do plików zawierających poszczególne hasła. Sformatuj je w postaci listy nieuporządkowanej.
  6. Na końcu wstaw odsyłacz do Wikipedii, z której pochodzą informacje o licencjach. Strona Wikipedii powinna domyślnie otwierać się w nowym oknie lub zakładce. Odpowiada za to opcja target. Samodzielnie ustal wartość dla tej opcji.

  Przykład 1: Strona główna

 3. W każdym z plików zawierających hasła, na samej górze, wstaw odsyłacze do pozostałych stron z hasłami oraz do strony tytułowej. Akapit z odsyłaczami wyśrodkuj i oddziel od treści poziomą kreską (znacznik <hr>).

  Przykład 2: Strona z hasłem