(kalk-11)

Kosztorys w arkuszu kalkulacyjnym

Załączony rysunek (konstrukcja.pdf) przedstawia schemat drewnianej konstrukcji budynku gospodarczego. Konstrukcja składa się z trzech rodzajów kantówki:

  1. 10x10 - oznaczona kolorem czarnym,
  2. 6x10 - oznaczona kolorem niebieskim,
  3. 4x8 - oznaczona kolorem zielonym.

Opracuj arkusz kalkulacyjny obliczający zapotrzebowanie na materiał konstrukcyjny oraz materiał na pokrycie ścian i dachu. W obliczeniach uwzględnij otwory na drzwi i okna ale nie uwzględniaj okapu dachu. Dla każdej kategorii materiału dodaj po 15% na tzw. ubytki (w osobnej komórce).

Do sprawdzenia działania arkusza przyjmij przykładowe wymiary:

Ostateczne wyniki powinny być wyrażone w metrach (bieżących lub kwadratowych) z dokładnością do liczb całkowitych (zaokrąglonych w górę). Odszukaj i zastosuj odpowiednią do tego funkcję arkusza kalkulacyjnego).

Sprawdź w Internecie przykładowe ceny materiałów (wymiary kantówki mogą być zbliżone) i wykonaj kosztorys budynku. Zrób porównanie ceny dla pokrycia ścian i dachu płytą OSB albo deską podbitkową.