(kalk-5)

Analiza danych tabelarycznych

Zużycie paliwa w samochodzie

W arkuszu kalkulacyjnym otwórz plik samochod.csv, zawierający dane dotyczące przejazu i zużycia paliwa w samochodzie, tj. datę tankowania, wskazanie licznika przebiegu oraz aktualną cenę benzyny. Za każdym razem kierowca tankował dokładnie 50 litrów paliwa. Oblicz dla każdego miesiąca:

  1. koszt paliwa (zł),
  2. zużycie paliwa na 100 km (l/100km),
  3. średni dzienny przebieg samochodu (km/dzień).

W dowolnym miejscu arkusza umieść stałą dla ilości tankowanego paliwa tak, by w formułach używać adresu bezwzględnego odsyłającego do niej.

W ostatnim wierszu tabeli dodaj do poszczególnych obliczeń wartość średnią dla całego roku. Funkcję obliczającą warość średnią odszukaj w pomocy do programu. W tabeli zastosuj odpowiednie formaty komórek. Datę sformatuj tak, by wyświetlany był dzień i miesiąc słownie (np. 1 styczeń).

Opracuj wykres ilustrujący zużycie paliwa w poszczególnych miesiącach.

Na początku arkusza wstaw puste wiersze i dopisz tytuł zadania oraz swoje imię i nazwisko.