(kalk-8)

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń złożonych. Ćwiczenie „Objętość i pole powierzchni brył”

Wykorzystując arkusz kalkulacyjny oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej przedstawionych brył. Zadanie rozbij na tyle obliczeń cząstkowych, ile uznasz za potrzebne lub wygodne dla ciebie. Pamiętaj jednak, aby dokładnie i jednoznacznie opisać swoje działania. Pracę zapisz w jednym dokumencie ale każdą bryłę w osobnym arkuszu.

Potrzebne do obliczeń wzory wyszukaj w Internecie.

Podczas pracy wykorzystaj własne dane liczbowe. Poprawność działania formuł sprawdź zmieniając niektóre dane.

Bryła 1. Prostopadłościan z wydrążonym walcem

Bryła 2. Prostopadłościan z doklejonym stożkiem i wydrążoną półkulą