Tłoczony napis
(Filtry w grafice rastrowej)

Zadanie polega na wykonaniu podpisu na zdjęciu tak, aby wyglądał jakby był wytłoczony.
przykład 1: efekt
Do tego celu będą potrzebne litery „wycięte” (skopiowane) z tła i wklejone w to samo miejsce. Dlatego najpierw trzeba ustalić miejsce, w którym ostatecznie będzie znajdował się podpis oraz jego wielkość. Następnie na tak przygotowany napis trzeba będzie nałożyć odpowiedni filtr graficzny, który uwypukli litery.

  1. Narzędziem Tekst (np. z „narzędziówki”) wykonaj podpis dużymi pogrubionymi literami (najlepiej bezszeryfowymi) w dowolnym kolorze.
  2. Prawym klawiszem myszy kliknij w warstwę (na palecie z warstwami) z tekstem i wybierz opcję kanał alfa na zaznaczenie. W ten sposób powstanie obrys podpisu, który za chwilę wykorzystasz do uzyskania liter „wyciętych” z tła. Od tej pory sama warstwa tekstowa nie będzie już potrzebna. Wyłącz jej widoczność klikając w symbol „oka” umieszczony z lewej strony nazwy warstwy.
  3. „Przejdź” na warstwę z tłem. Skopiuj a następnie wklej zaznaczenie. Na palecie z warstwami pojawiła się „nibywarstwa” o nazwie: Oderwane zaznaczenie (Wklejona warstwa). Kliknij w nią prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Do nowej warstwy. Podpisz powstałą warstwę.

    Powinna powstać warstwa z napisem wyciętym z tła:
  4. Upewnij się, że bieżącą warstwą jest warstwa z wyciętym napisem. Z menu wybierz filtr: Filtry -> Dekoracja -> Dodaj fazę. Opcję grubość dobierz samodzielnie w zależności od szerokości liter. Opcja Praca na kopii powinna być wyłączona.

I to już koniec. Efekt powinien wyglądać podobnie, jak na pierwszej ilustracji. Dla zwiększenia widoczności podpisu można dodać filtr: Światło i cień -> Rzucanie cienia (poprzednia wersja).

Wersja z wykorzystaniem warstwy „Mapa wypukłości”

Gdyby z jakiegoś powodu filtr Dodaj fazę nie zadziałał właściwie lub tym, którzy lubią poeksperymentować z grafiką rastrową polecam zastosowanie filtru Dodaj fazę z zaznaczoną opcją Zachowanie warstw wypukłości (punkt 4).

Uwaga: Poniższy filtr stosujemy na „płaskim” napisie. Gdyby wycięte litery nosiły ślady wcześniejszego stosowania filtrów, należy przygotować je ponownie.

  1. (ciąg dalszy): … Jeśli podczas stosowania filtru Dodaj fazę aktywna była opcja Zachowanie warstw wypukłości powstanie dodatkowa warstwa o nazwie „Mapa wypukłości”. Warstwa będzie niewidoczna, czyli z wyłączoną ikonką oka obok nazwy. Nie należy jej włączać.
  2. Na aktywnej warstwie z wyciętymi literami zastosuj filtr: … -> Odwzorowania -> Mapa wypukłości. W opcji: Wejście Aux wybierz warstwę „Mapa wypukłości” (tę, która powstała w czasie użycia filtru Dodaj fazę). W opcji: Typ wybierz kulisty. Ustawienie tych opcji powinno dać efekt jak na pierwszej ilustracji.

    Wybór opcji Odwracanie da efekt wklęsłego napisu. Polecam eksperymentowanie zwłaszcza z opcjami: Azymut, Wysokość i Głębia.