Definiowanie stylów w programie OpenOffice

Pobierz plik lublin.txt i otwórz go w programie OpenOffice.

I. Definiowanie nowego stylu

 1. Otwórz paletę ze stylami (menu: Format > Style i formatowanie lub klawisz F11).
 2. Na palecie wybierz filtr: Style niestandardowe
 3. W puste pole na palecie kliknij prawym klawiszem i z menu kontekstowego wybierz Nowy.

 4. W zakładce Organizator wypełnij pole nazwa. W polu Połączony z wybierz: brak.

 5. W zakładce Czcionka wybierz cionkę Nimbus Sans i pogrubienie, wielkość ustaw na 18 pt.
 6. Zamknij okno przyciskiem OK.

II. Zastosowanie stylu w tekście

 1. Ustaw kursor w akapicie z tytułem rozdziału. Na palecie ze stylami kliknij dwukrotnie w nazwę stylu dla tytułów rozdziałów.
 2. Powtórz czynność dla każdego tytułu rozdziału.

III. Modyfikowanie stylu

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy w nazwę opracowanego stylu dla tytułów rozdziałów. Z menu kontekstowego wybierz opcję Modyfikuj.
 2. Wymuś podział strony przed akapitem. W zakładce Przepływ tekstu uaktywnij opcję podziały > wstaw.

 3. Dodaj po tytule rozdziału dodatkową odległość. W zakładce Wcięcia i odstępy w polu Od dołu wstaw wartość 2cm.

IV. Ćwiczenie

Wzorując się na informacjach z punktów I-III opracuj samodzielnie styl dla treści dokumentu. W odpowiednich zakładkach ustaw opcje według wytycznych:
 1. Ustawienia czcionki: 12 pt, Nimbus Roman.
 2. Wyrównanie akapitu: justowanie (wyrównanie do lewego i prawego marginesu).
 3. Wcięcie akapitowe (przesunięcie pierwszego wiersza): 15mm.
 4. Interlinia: 120%.
 5. Włączona kontrola sierot i wdów.