(style_1)

Style akapitowe - ćwiczenie

Pobierz plik: dtp.txt i otwórz w edytorze. Tekst składa się z trzech części: DTP, Liternictwo i Programy DTP. Każda część składa się z kilku haseł. Opracuj trzy style: dla tytułów części, tytułów haseł i treści haseł. Nazwij je zgodnie z omawianym na lekcji schematem. Style przygotuj wg poniższych wskazówek.

  1. Na początku dokumentu wpisz swoje nazwisko, imię, klasę i grupę.
  2. Wielkość czcionki dobierz proporcjonalnie: największą dla tytułów części, mniejszą dla tytułów haseł, dla treści haseł ustaw 12pt.
  3. Tytuły części i haseł powinny być pisane czcionką pogrubioną, bezszeryfową. Akapity wyśrodkuj.
  4. Części powinny zaczynać się od nowej strony.
  5. Przed tytułami haseł ustaw dodatkową odległość na 1cm a po tytułach 5mm.
  6. Nie dopuść, aby którykolwiek tytuł hasła został na dole strony.
  7. Nie dopuść do powstania szewców ani bękartów w akapitach haseł.
  8. Akapity treści haseł wyjustuj a wcięcie akapitowe ustaw na 125mm.
  9. Ustaw interlinię haseł na 120%.
  10. Na środku w stopce strony wstaw numerację stron.

Pamiętaj aby nie wiązać utworzonych przez siebie stylów z innymi stylami. Cały dokument, z wyjątkiem akapitu z nazwiskiem, musi być sformatowany za pomocą utworzonych stylów.

Sformatowany dokument zapisz jako tekstowy Open Document pod nazwą utworzoną wg schematu: style_1-nazwisko.odt.