(style-3)

Stosowanie stylów akapitowych. Ćwiczenie

Pobierz załączony niżej plik tekstowy i opracuj dla niego dwa style: jeden dla tekstu zasadniczego, drugi dla tytułów rozdziałów. Na początku dokumentu wstaw swoje imię, nazwisko, klasę i grupę. Cały dokument sformatuj za pomocą przygotowanych stylów, jedynie swoje dane i tytuł całego tekstu sformatuj w sposób dowolny.

Materiał źródłowy

plik tekstowy: style_cw.txt

Ustawienia formatowania w stylach

Styl dla tekstu zasadniczego

 1. Czcionka szeryfowa (w zależności od systemu może być: Times New Roman, Nimbus Roman lub inny podobny)
 2. Wielkość czcionki: 12 pkt (punktów).
 3. Wcięcie akapitowe: 17 mm
 4. Interlinia: 120% (w niektórych programach odpowiednikiem jest opcja „wielokrotność”: 1,2)
 5. Akapit wyjustowany

Styl dla tytułów rozdziałów

 1. Czcionka bezszeryfowa (w zależności od systemu może być: Times New Roman, Nimbus Roman lub inny podobny),
 2. Wielkość czcionki 14 pkt
 3. Czcionka pogrubiona
 4. Akapit wyśrodkowany
 5. Dodatkowa odległość nad akapitem: 8 pkt (punktów)
 6. Dodatkowa odległość pod akapitem: 6 pkt (punktów)

Wskazówki

 1. Nazwach swoich stylów twórz według schematu: [swoje imię]-[do czego styl służy].
 2. Nie łącz swoich stylów ze stylami innymi. W odpowiednim miejscu ustaw opcję na: „brak” (lub „żaden”).
 3. Jednostka miary pkt (punkty) jest jednostką podobną do milimetrów czy centymetrów. Stosuj ją tak samo, mimo że program nie zawsze ją pokazuje.
 4. Pamiętaj, żeby dokument zapisać w oryginalnym formacie edytora (np. odt dla programu OpenOffice). Tak zwane pliki tekstowe (txt) nie zapisują informacji o formatowaniu i cała praca może zniknąć.