(wektor-2)

Rysowanie brył przestrzennych

Zadanie polega na wykonaniu rysunków wektorowych pięciu brył na podstawie wzorów z map bitowych (grafiki rastrowej). Przy kolorowaniu rysunków posługuj się różnymi odcieniami jednego koloru, tak by uzyskać efekt cieniowania, linie konturów powinny być niewidoczne. Każdy rysunek wykonuj w osobnym pliku. Prace zaczynaj od przygotowania rysunku według opisu zawartego w punkcie I. Przygotowanie rysunku a następnie wykonuj instrukcje z kolejnych punktów dotyczących poszczególnych rysunków.

I. Przygotowanie rysunku

W programie OpenOffice Draw (oodraw) stwórz nowy rysunek.

 1. Wstaw nową warstwę: Wstaw -> Warstwa… i nadaj jej nazwę: tło.
 2. Na tą warstwę wstaw obrysowywaną mapę bitową (Wstaw -> Obraz -> Z pliku) i powiększ ją proporcjonalnie (przytrzymując klawisz shift).
 3. Zablokuj warstwę tło: Format -> Warstwa…, zaznacz opcję ochrona.
 4. Wstaw nową warstwę dla rysunku i nazwij ją rysunek.
Przejdź na nową warstwę i rozpocznij obrysowywanie obiektu.

II. Bryła 1

Pobierz grafikę bryla1.jpg i zapisz ją w swoim folderze domowym. Wykonaj czynności wstępne z punktu I. Przygotowanie rysunku. Zwróć uwagę na to, że poszczególne ściany bryły są czworokątami. Do ich rysowania użyj narzędzia wielokąt wypełniony (dolny pasek narzędziowy).

 1. Narysuj wszystkie ściany.
 2. Górne ściany wypełnij jasnym odcieniem wybranego koloru, lewe odcieniem "średnim" a prawe najciemniejszym.
 3. Ułóż ściany w odpowiedniej kolejności.
 4. Wykorzystując narzędzie Punkty (Widok -> Paski narzędzi -> Edytuj punkty) oraz duże powiększenie widoku (lupa) dopasuj precyzyjnie wierzchołki ścian.
 5. Linie konturów ustaw na niewidoczne.

Przykład 1:

III. Bryła 2

Pobierz grafikę bryla2.jpg i zapisz ją w swoim folderze domowym. Wykonaj czynności wstępne z punktu I. Przygotowanie rysunku.

 1. Bryłę "skomponuj" z nałożonych na siebie obiektów podobnych jak na przykładzie 2 oraz dwóch elips.
  Przykład 2:
 2. Elipsy obróć pod odpowiednim kątem: Modyfikuj -> Obróć. Aby obrócić obiekt trzeba chwycić go za czerwoną narożną kropkę.
 3. Do wypełnienia walców użyj gradientu osiowego. Zwróć uwagę aby kolor zewnętrzny był ciemniejszy.
Przykład 3:

IV. Bryły 3, 4 i 5

Pobierz grafiki: bryla3.jpg, bryla4.jpg, bryla5.jpg i zapisz je w swoim folderze domowym. Opierając się na doświadczeniach z punktów I-III wykonaj trzy pozostałe rysunki i zapisz je w trzech odrębnych plikach.