(wektor-2a, wersja na lekcję on-line)

Rysowanie brył przestrzennych

Zadanie polega na wykonaniu rysunków wektorowych pięciu brył na podstawie wzorów z map bitowych (grafiki rastrowej). Przy kolorowaniu rysunków posługuj się różnymi odcieniami jednego koloru, tak by uzyskać efekt cieniowania, linie konturów powinny być niewidoczne. Ostateczny rysunek nie musi być dokładną kopią wzoru. Właściwie, to powinien być ładniejszy od oryginału.

Każdy rysunek wykonuj na osobnych stronach (slajdach) w tym samym pliku. Pracę zacznij od przygotowania rysunku, czyli przygotowania warstw i zaimportowania (wstawienia) obrysowywanego wzoru. Pamiętaj też, żeby zawsze pomocnicze mapy bitowe (pliki jpg) wstawiać na warstwę „tło”, a właściwy rysunek wykonywać na warstwie „rysunek”.

Bryła 1

Przykład:

Przygotowanie rysunku: wstawianie warstw i import grafiki rastrowej

Po uruchomieniu programu OpenOffice Draw (lub LibreOffice Draw) do dyspozycji mamy trzy standardowe warstwy: „Układ”, „Formanty” i „Linie wymiarowe” (widoczne zawsze poniżej obszaru rysunku).

Zasady korzystania z nich są podobne jak z warstw w programach do edycji grafiki rastrowej (Gimp, Photoshop itp.). Jednak w grafice wektorowej i programach do wspomagania projektowania najczęściej na jednej warstwie umieszcza się obiekty podobnego rodzaju. Na przykład, na jednej warstwie umieszcza się obiekty składające się na rysunek właściwy, na drugiej elementy pomocnicze, na trzeciej linie wymiarowe, na kolejnej elementy opisu rysunku itd. My jednak nie będziemy korzystali ze standardowych warstw. Do swoich celów (ćwiczeń) zawsze będziemy przygotowywali własne warstwy i z nich korzystali.

 1. Pobierz grafikę bryla1.jpg i zapisz ją w swoim folderze domowym.
 2. Wstaw nową warstwę (menu: Wstaw -> Warstwa… lub z menu kontekstowego - prawy klawisz myszy na pasku z warstwami). Nadaj jej nazwę: „tło”.

  Na niej umieścimy plik jpg ze wzorem dla naszego rysunku.
 3. Upewnij się, że jesteś na warstwie „tło” (kliknij w jej nazwę). Teraz wstaw obrysowywaną mapę bitową (plik bryla1.jpg): Wstaw -> Obraz -> Z pliku (w niektórych wersjach programu może być: Wstaw -> Obraz…) i powiększ ją zachowując proporcje (przytrzymując klawisz „shift”).

  Przesuń obiekt na środek kartki.
 4. Zablokuj warstwę „tło” (przez menu główne: Format -> Warstwa… lub przez menu kontekstowe warstwy „tło”: Modyfikuj warstwę…). Zaznacz opcję „ochrona”.

  Dzięki temu wszystko to, co znajduje się na tej warstwie będzie niedostępne dla myszy i wszelkich operacji. A obraz, który jest wzorem nie będzie przeszkadzał w rysowaniu.
 5. Na zablokowanej (chronionej) warstwie nie da się także rysować. Dlatego dla właściwego rysunku musimy wstawić kolejną warstwę. Wstaw nową warstwę i nazwij ją „rysunek”. Przejdź na tą warstwę (klikając w jej nazwę).

Rysunek z wykorzystaniem wielokątów

 1. Narysuj wszystkie widoczne ściany.

  Zwróć uwagę na to, że wszystkie ściany bryły są czworokątami ułożonymi w odpowiedniej kolejności. Do ich rysowania użyj narzędzia „Wielokąt wypełniony”. Do zmiany kolejności obiektów użyj narzędzie „Rozmieść”. (Użycie tych narzędzi było omówione w ćwiczeniu poprzednim: „Domek”.)
 2. Wykorzystując narzędzie „Punkty” (Widok -> Paski narzędzi -> Edytuj punkty) oraz duże powiększenie widoku (lupa) dopasuj precyzyjnie wierzchołki ścian.

 3. Do pokolorowania bryły wybierz kolor o trzech odcieniach. Górne ściany wypełnij jasnym odcieniem wybranego koloru, lewe odcieniem pośrednim a prawe najciemniejszym (opcja: „obszar”, zakładka: „kolor”).
 4. Linie ścian powinny być niewidoczne (opcja: „linia”, zakładka: „linia”, styl: „brak”).

Bryła 2

Przykład:

Pobierz grafikę bryla2.jpg i zapisz ją w swoim folderze domowym. Wykonaj czynności wstępne…

 1. Bryłę „skomponuj” z nałożonych na siebie obiektów podobnych jak na przykładzie oraz dwóch elips.
 2. Elipsy obróć pod odpowiednim kątem: Modyfikuj -> Obróć lub Kształt -> Obróć (zależnie od wersji programu). Aby obrócić obiekt trzeba chwycić go za narożną kropkę.
 3. Do wypełnienia walców użyj gradientu osiowego z opcjami: kolor zewnętrzny ciemniejszy, kolor wewnętrzny jaśniejszy, kąt taki sam jak kąt osi walca. Przy dobieraniu tych opcji posiłkuj się podglądem.

Bryły 3, 4 i 5

Pobierz grafiki: bryla3.jpg, bryla4.jpg, bryla5.jpg i zapisz je w swoim folderze domowym. Opierając się na zdobytym doświadczeniu wykonaj trzy pozostałe rysunki. Efekt kuli można uzyskać rysując koło z obszarem wypełnionym gradientem radialnym o ustawieniach: kolor zewnętrzny ciemny, kolor wewnętrzny jasny, środek np. x=30%, y=40%.

Wszystkie rysunki powinny być umieszczone w jednym pliku na różnych stronach.