Elementy rysunku technicznego w grafice wektorowej

Zadanie polega na wykonaniu rysunków wektorowych trzech przekrojów ogrodzenia na podstawie załączonego wzoru.

Przy wykonywaniu rysunków posługuj się kolorem czarnym i białym (dla wypełnień obiektów) oraz stosuj dwie grubości linii: dla obiektów i dla linii wymiarowych. Staraj się zachować proporcje rysowanych obiektów. Poszczególne przekroje możesz umieścić na pojedynczej stronie (jak na wzorze) lub rozdzielić je na 2 lub 3 różne strony, jednak cała praca musi być zapisana w jednym dokumencie (pliku typu rysunek OpenDocument). Zwróć uwagę, aby rysowane obiekty nie wychodziły poza obszar strony.

Ważne jest, by elementy rysunków były odpowiednio wyrównane, przekroje poprzeczne rysowane na polu kwadrata, wszystkie linie wymiarowe zachowały pion i poziom. Aby rysunki wykonać prawidłowo stosuj opisane poniżej narzędzia:

Prowadnice stosuj m.in. do rysowania linii wymiarowych i wyznaczania pola rysunku przekrojów poprzecznych.

Wersja do druku (PDF):

Wzór