(wektor-6)

Mozaika. Duplikowanie obiektów (ćwiczenie)

Wykorzystując narzędzia Pozycja i rozmiar oraz Duplikuj... narysuj mozaikę:

Wskazówki

 1. Narysuj sześciokąt wg przykładu. Uwaga: sześciokąt ten nie jest figurą foremną.

  1. Wstaw linie przyciągania (prowadnice): cztery pionowe w odległości co 1cm oraz trzy poziome co 2cm.
  2. Korzystając z opcji przyciągania do prowadnic narzędziem wielokąt wypełniony narysuj zewnętrzny sześciokąt. Wypełnij go kolorem białym.
  3. Skopiuj sześciokąt a następnie za pomocą narzędzia pozycja i rozmiar zmniejsz jego wymiary. Zaznaczenie opcji zachowaj proporcje pozwala na proporcjonalne skalowanie przy podaniu tylko jednego z wymiarów. Mniejszy z sześciokątów wypełnij kreskowaniem ukośnym.
  4. Wyśrodkuj obie figury względem siebie: Zaznacz oba biekty (najlepiej zaczynając od mniejszego) a następnie wyśrodkuj je w pionie i w poziomi używając do tego narzędzia: Modyfikuj > Wyrównanie.
  5. Oba obiekty połącz w grupę.
 2. Zduplikuj element (Edycja > Duplikuj) ustawiając odpowiednio opcje:

  1. Liczba kopii: 4
  2. Przesunięcie w osi x: 3cm
  3. Przesunięcie w osi y: 2cm

 3. Powstały zestaw obiektów zduplikuj trzykrotnie ale tylko w kierunku pionowym. Opcje przesunięcia dobierz samodzielnie.

 4. Cztery najniższe elementy przesuń pionowo (przytrzymując klawisz shift) dociągając do górnej prowadnicy, tak by mozaika wypełniła pole prostokąta.

Ćwiczenie

Wykonaj samodzielnie mozaikę 2 na podstawie specyfikacji zawartej w załączonym pliku PDF (mozaika_2.pdf).

Załączniki

 1. mozaika_1.pdf
 2. mozaika_2.pdf