„Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego31.07.2012

To musiało kiedyś nastąpić, bo wszystko ma swój początek i koniec – tak samo realizacja naszego projektu. Dwadzieścia miesięcy minęło tak szybko, jak jeden dzień, 31 lipca 2012 r. kończy się dzieło, które rozpoczęło się w 1 grudnia 2010 r. To dzień wspomnień tych dobrych chwil podczas realizacji projektu, radości, że tak wiele udało się zmienić i smutku, że to tak szybko się skończyło. Chcielibyśmy serdeczne podziękować wszystkim uczestnikom za udział, trenerom za wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz pracownikom szkoły za serdeczność i okazywaną pomoc. Ogromne zainteresowanie projektem przekonuje nas, że realizacja kolejnego projektu jest bardzo potrzebna.

30.07.2012

Czas na podsumowanie naszego projektu!!! W projekcie brało udział 182 uczniów (w tym 165 chłopców i 17 dziewcząt).

Zorganizowaliśmy 1571 godzin zajęć w zakresie:

 • zajęć wyrównawczych z matematyki (30 godz.),
 • zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego (20 godz.),
 • zajęć dodatkowych “Odnawialne źródła ciepła” (34 godz.),
 • zajęć dodatkowych “Grafika 2D przy użyciu programu AutoCAD” (30 godz.),
 • zajęć dodatkowych z języka angielskiego zawodowego (30 godz.),
 • zajęć dodatkowych z dekarstwa (820 godz.),
 • zajęć dodatkowych ze spawania i lutowania (295 godz.),
 • warsztatów z doradztwa zawodowego (30 godz.),
 • staży w lubelskich firmach budowlanych (250 godz.),
 • zajęć dodatkowych dla kadry zarządzającej i uczestników z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn (32 godz.).

W tym czasie zakupiliśmy:

 • dla uczestników: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, słowniki, zeszyty, kalkulatory, sprzęt zabezpieczający, ubrania ochronne,
 • dla prowadzących zajęcia: słowniki, książki i poradniki tematyczne,
 • do czterech pracowni szkolnych: sprzęt multimedialny (komputer, projektor multimedialny, głośniki, tablica multimedialna, wizualizer, drukarka, kamera cyfrowa) i oprogramowanie komputerowe (w tym program AutoCAD, programy do nauki języków obcych),
 • do biura projektu: meble biurowe, sprzęt biurowy (laptop, drukarka), oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe.

Ponadto zapewniliśmy uczestnikom:

 • wyżywienie,
 • badania profilaktyczne dla uczestników kursów zawodowych,
 • materiały niezbędne do realizacji zajęć,
 • zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie i certyfikaty zaświadczające o zdobyciu dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Zorganizowaliśmy też:

 • wizytę studyjną w w firmie Viessmann w Piasecznie,
 • egzaminy z dekarstwa, ze spawania i lutowania,
 • konferencję podsumowująca projekt.

Ponadto nie zapomnieliśmy o promocji projektu:

 • prowadziliśmy stronę internetową oraz zamieszczaliśmy aktualności na tablicy informacyjnej,
 • zakupiliśmy gadżety reklamowe z logotypami dla uczestników,
 • przygotowaliśmy artykuł sponsorowany,
 • wydrukowaliśmy plakaty promujące projekt.

26.07.2012

Inicjatorzy projektu mieli nadzieję, że poprzez jego realizacje uczestnicy nie tylko zwiększą swa wiedzę i umiejętności z zakresu zajęć, ale „zajdzie w nich wewnętrzna przemiana”. O zmianach, które dokonały się wśród uczniów, świadczą wyniki przeprowadzanych w trakcie projektu kwestionariuszy i ankiet opracowanych przez doradcę zawodowego i psychologa – dzięki uczestnictwu w projekcie nastąpił wzrost:

 • aspiracji zawodowych u 99% młodzieży,
 • umiejętności komunikacji u 88% uczestników,
 • umiejętności autoprezentacji u 95% uczniów,
 • samooceny w postrzeganiu cech pozytywnych u 80% badanych, zaś w postrzeganiu cech negatywnych u 89% biorących udział w projekcie,
 • motywacji u 83% młodzieży,
 • poziomu wiedzy na temat równości szans kobiet i mężczyzn u 86% uczniów.

Powyższe wyniki są potwierdzeniem, że osiągnięto rezultaty zapisane we wniosku aplikacyjnym. Dodatkowo dowodzą, iż udział w projekcie nie tylko dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu programu nauczania realizowanych zajęć, ale też stymuluje to rozwoju cech osobowościowych przydatnych w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

23.07.2012

Miło nam poinformować, że w biurze projektu są do odbioru certyfikaty zaświadczające o ukończeniu kursu dekarstwa i zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych przez 10 uczniów. Ponadto po zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w zajęciach zapraszamy uczniów, którzy nie byli na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2011/2012 i dotąd ich nie odebrali.

16.07.2012

Trwają zaawansowane prace nad raportem ukazującym wpływ działań projektowych na cechy osobowości naszych uczestników. Najpierw każdy z uczestników wypełniał dwukrotnie (przed przystąpieniem i po zakończeniu udziału w projekcie) odpowiednie kwestionariusze i ankiety – następnie na ich podstawie doradca zawodowy oceni zmianę aspiracji zawodowych, umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji, zaś psycholog różnice w zakresie motywacji, samooceny oraz wiedzy na temat równych szans kobiet i mężczyzn. Już nie możemy doczekać się, by móc zapoznać się z wnioskami końcowymi...

5.07.2012

Lipiec to dla wielu czas odpoczynku i laby. Mimo że zakończyły się wszystkie zajęcia przewidziane w projekcie, w biurze projektu dużo się dzieje i nikt nie myśli o wakacjach. Sprawdzanie i porządkowanie dokumentacji, przygotowywanie raportów i sprawozdań to najważniejsze zadania na ostatni miesiąc trwania projektu.

29.06.2012
29.06.2012

Dziś o 9.00 rozbrzmiał dzwonek – ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Zakończenie roku szkolnego miało podniosły charakter. Młodzież, Nauczyciele oraz Dyrekcja Szkoły zgromadzili się na sali gimnastycznej. Po krótkim powitaniu Pan Jerzy Marek Solan, Dyrektor ZSB, przeszedł do najprzyjemniejszej części uroczystości, a mianowicie do rozdania świadectw z „czerwonym paskiem” oraz nagród za sukcesy odniesione przez naszych uczniów w tym roku szkolnym. Nie zapomniano też o uczestnikach naszego projektu: uroczyście zostały wręczone paszporty spawacza uczniom, którzy w marcu zdali egzamin spawalniczy. Jeszcze tylko wakacyjne życzenia, krótkie spotkanie młodzieży z wychowawcami klas, podczas którego uczniowie otrzymali świadectwa oraz zaświadczenia potwierdzające udział w naszym projekcie i … WAKACJE!

28.06.2012

To wielka przyjemność poinformować, że wszyscy uczestnicy zajęć z lutowania zdali egzamin. Po 40 godzinach zajęć teoretycznych i 78 zajęć praktycznych młodzi adepci sztuki lutowania zdobyli certyfikaty potwierdzające kolejną umiejętność bardzo cenioną na rynku pracy.

27.06.2012

W Sali Konferencyjnej Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie punktualnie o 13.00 rozpoczęła się konferencja „Perspektywy kształcenia zawodowego”. Mimo, że początkowo miała być ona poświęcona podsumowaniu projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”, zdecydowaliśmy się rozszerzyć tematykę. Na konferencję przybyli zaproszeni goście z przedsiębiorstw, z którymi szkoła ściśle współpracuje w kształceniu zawodowym młodzieży, ale także nauczyciele i pracownicy szkoły oraz szkół wyższych, by w jak najszerszym gronie omówić realia, przyszłość i oczekiwania wobec kształcenia zawodowego, zwłaszcza w obliczu zmian czekających nas w tym roku.
Po powitaniu gości przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych Pana Jerzego Marka Solana, głos zabrała Pani Agnieszka Rozwadowska, pełniąca funkcję koordynatora metodycznego. W swej prezentacji przedstawiła założenia projektu oraz podsumowała jego realizację. Kolejnym prelegentem był Pan Marcin Giza – doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie, który omówił pozyskiwanie dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego ze szczególnym podkreśleniem działania 9.2 dotyczącego szkolnictwa zawodowego. Następny punkt konferencji „Reforma szkolnictwa zawodowego” szczegółowo omówił doradca metodyczny przedmiotów zawodowych Pan Władysław Mołdoch. Jako ostatni głos zabrał Pan Aleksander Błaszczak. W ZSB pełni on obowiązki kierownika praktycznej nauki zawodu, a naszych gości zaznajomił z ofertą edukacyjną szkoły. Konferencję zakończyła dyskusja panelowa o potrzebach pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego w sali nr 6 podczas lanczu.
Podczas posiłku goście konferencji mogli się zapoznać z pracami naszych uczniów, gdyż w jednej z sal została przygotowana mini wystawa.
Zarówno pracodawcy, jak i nauczyciele orzekli, iż podobne przedsięwzięcia jak nasze są w ZSB nieodzowne, by optymalnie kształtować przyszłość naszych uczniów.

18.06.2012

Dziś 25 uczniów klas drugich i trzecich technikum rozpoczyna pięciodniowe staże w lubelskich firmach budowlanych. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się nie tylko z charakterystyką i sposobem zarządzania przedsiębiorstwami, ale także z zagadnieniami z zakresu efektywnej sprzedaży i obsługi klienta, działań logistycznych oraz kreowania wizerunku firmy. Staż to ciekawy sposób na powtórzenie, ale też rozszerzenie wiadomości zdobytych podczas nauki w szkole na zajęciach z przedsiębiorczości.

15.06.2012

Dziś żegnamy kolejnych absolwentów Zespołu Szkół Budowlanych – mury szkoły opuścili uczniowie trzecich klas szkoły zawodowej. Wśród nich są uczestnicy zajęć projektowych m.in. z doradztwa zawodowego, dekarstwa oraz spawania i lutowania. Przed nimi jeszcze egzaminy zawodowe… Wszystkim życzymy powodzenia!

6.06.2012

Zakończyliśmy rekrutacje na staże w lubelskich firmach budowlanych. Wykaz uczestników oraz miejsc odbywania stażu dostępny jest w gablocie informacyjnej.

6.06.2012

W budynku Zespołu Szkół Budowlanych gościliśmy Pana Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego. Spotkanie zorganizowała Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, której siedziba mieści się w naszej szkole. Barwną opowieść o jego życiu, wyborach życiowych, ścieżce zawodowej wysłuchali pracownicy obu instytucji, studenci oraz uczniowie ZSB.

7.05.2012

W związku z trwającymi maturami uprzejmie informujemy, że harmonogram zajęć z języka angielskiego zawodowego ulega zmianie – zajęcia planowane na 9 maja 2012 zostały odwołane i odbędą się w innym terminie.

4.05.2012

Dla wielu wciąż trwa długi i gorący weekend, a piękna pogoda zachęca do leniuchowania. Jednak kwitnące kasztany oznaczają początek matur: na początek język polski, potem matematyka, język obcy oraz przedmioty dodatkowe. Za wszystkich tegorocznych maturzystów trzymamy kciuki!

27.04.2012

Piątek, godzina 10:00… część uczniów ZSB po raz ostatni usłyszało szkolny dzwonek. To uczniowie ostatnich klas technikum. Wszyscy odświętnie ubrani i wzruszeni – po krótkiej uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia technikum. W śród nich było wielu uczestników projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców” – w tym uroczystym dniu zostały im wręczone zaświadczenia potwierdzające udział w naszym projekcie.

11.04.2012

Przedstawiamy harmonogram warsztatów z doradztwa zawodowego:

 • I grupa:11 i 13 kwietnia 2012 r.;
 • II grupa:16 i 17 kwietnia 2012 r.;
 • III grupa:23 i 24 kwietnia 2012 r.
Dodatkowo w dniu 16 kwietnia 2012 r. dla wszystkich uczestników odbędzie się szkolenie z zakresu równości szans.

3.04.2012
30.03.2012

Dziś ostatni dzień rekrutacji na warsztaty z doradztwa zawodowego dla klas kończących szkołę. Zajęcia te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – do dnia dzisiejszego otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, ale wszystkich chętnych, którzy jeszcze nie złożyli dokumentów, a chcieliby uczestniczyć w zajęciach, zapraszamy z wypełnionymi formularzami do biura projektu.

9.03.2012

Za nimi 57 godzin zajęć teoretycznych i 177 zajęć praktycznych… przed nimi egzamin ze spawania gazowego metodą 311.  Dziś punktualnie o godz. 9 uczestnicy kursu spawania przystępują do egzaminu – najpierw teoretyczny w szkole, potem praktyczny w warsztacie szkolnym. A to wszystko, by potem można było pochwalić się dodatkowymi kwalifikacjami i zwiększyć swe szanse na rynku pracy. Egzamin odbywa się pod nadzorem TÜV Akademia Polska. Wszystkim życzymy powodzenia i mocno ściskamy za nich kciuki.

5.03.2012

Marzec to kolejny miesiąc, w którym uczestnicy kursu lutowania uczęszczają na zajęcia praktyczne. Zajęcia są prowadzone przez trzech doświadczonych instruktorów i odbywają się popołudniami w dwugodzinnych blokach według harmonogramu:

 • 8.03.2012 (czwartek)
 • 12.03.2012 (poniedziałek)
 • 13.03.2012 (wtorek)
 • 19.03.2012 (poniedziałek)
 • 20.03.2012 (wtorek)
 • 26.03.2012 (poniedziałek)
1.03.2012

Rozpoczęliśmy rekrutację na warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów kończących szkołę oraz na staże w lubelskich firmach budowlanych.

Warsztaty składają się z dwóch modułów. Podczas pierwszej części warsztatów (3 godziny dydaktyczne) uczestnicy dowiedzą się jak stworzyć CV, list motywacyjny oraz jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, druga zaś (dwugodzinna) jest poświęcona zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Natomiast tygodniowy staż w lubelskiej firmie budowlanej to wspaniała okazja do poszerzenia wiadomości na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, powtórzenia wiadomości z przedsiębiorczości oraz stanowi ciekawe uzupełnienie praktyk szkolnych.

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej oraz w biurze projektu. Na zgłoszenia czekamy do:

 • końca marca 2012 r. – warsztaty;
 • końca kwietnia 2012 r. – staże.

23.02.2012

Uczestnicy zajęć z dekarstwa wciąż zdobywają nowe wiadomości i umiejętności zawodowe. Po zajęciach praktycznych czas na teorię. Harmonogram zajęć w lutym i marcu przedstawia się następująco:

 • luty: 27.02.2012, 28.02.2012,
 • marzec: 3.03.2012, 6.03.2012, 13.03.2012, 17.03.2012, 20.03.2012, 27.03.2012, 31.03.2012.

21.02.2012

W dniach 21-22 lutego 2012 odbywają się VIII targi edukacyjne w Centrum Targowo-Wystawienniczym Targów Lublin SA. Wśród ponad stu wystawców jest także stoisko Zespołu Szkół Budowlanych. Nauczyciele i uczniowie przedstawiają zwiedzającym ofertę edukacyjną naszej szkoły. Nasi wychowankowie dodatkowo dzielą się wrażeniami oraz prezentują próbkę swoich umiejętności zdobytych w ZSB.

20.02.2012

Rozpoczynamy drugą edycję zajęć z języka angielskiego zawodowego. Wciągu 15 godzin lekcyjnych uczniowie mogą pozwać słownictwo z zakresu budownictwa i doskonalić umiejętność konwersacji w niewielkiej grupie pod nadzorem doświadczonego lektora.

Zajęcia będą odbywać się na następujących terminach:

 • luty: 22.02.2012, 29.02.2012;
 • marzec: 07.03.2012, 14.03.2012, 21.03.2012, 28.03.2012;
 • kwiecień: 04.04.2012, 11.04.2012, 18.04.2012, 25.04.2012;
 • maj: 09.05.2012, 16.05.2012, 23.05.2012, 30.05.2012;
 • czerwiec: 06.06.2012.

31.01.2012

Uczestnikom kursu dekarstwa przypominamy, że w drugim tygodniu ferii są zaplanowane zajęcia praktyczne w firmie GREM. Zajęcia będą się odbywały się od 6 do 10 lutego 2012 r. w godzinach 8:00-14:30.

28.01.2012

Dziś STUDNIÓWKA… bal organizowany na sto dni przed maturą - wyjątkowy bal, jedyny w swoim rodzaju i często ostatnia okazja, by się bawić gronie kolegów ze szkoły. Maturzyści, osoby towarzyszące, nauczyciele, długo ćwiczony polonez, toast, eleganckie garnitury, suknie balowe, misterne fryzury, szczypta przesądów, zabawa do świtu, wspaniałe wspomnienia na długie lata… Wszystkim uczestnikom życzymy udanej zabawy oraz niezapomnianych wrażeń.

27.01.2012
17.01.2012

W dniach 10-12 stycznia 2012 r. została zorganizowana wizyta studyjna do Oddziału firmy Viessmann w Piasecznie. Uczniowie wraz z nauczycielkami: p. Ż. Łopuszyńską i p. A. Rozwadowską uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu prowadzonym przez wykładowców Akademii Viessmann, którzy na co dzień szkolą wykonawców i projektantów. Więcej…

16.01.2012

Już wkrótce rozpoczynają się zajęcia z lutowania obejmują one 118 godzin dydaktycznych, w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 78 godzin praktycznych. Przedstawiamy harmonogram zajęć na miesiąc styczeń i luty:
zajęcia teoretyczne: 18.02.2012, 25.02.2012;
zajęcia praktyczne: 21.01.2012, 28.01.2012, 13.02.2012, 14.02.2012, 20.02.2012, 21.02.2012, 27.02.2012, 28.02.2012.

5.01.2012

W grudniu zakończyły się zajęcia pozalekcyjne „Odnawialne źródła ciepła”. Ich uczestnicy wraz z opiekunem – p. Ż. Łopuszyńską 9 stycznia 2012 r. wzięli udział w czterogodzinnym pokazie w siedzibie firmy KNOW w Lublinie. Zakres pokazu dotyczył odnawialnych źródeł ciepła, tj. pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych z uwzględnieniem zasad eksploatacji tych urządzeń. W trakcie pokazu uczestnicy mieli możliwość obejrzeć pracującą pompę ciepła oraz kolektor słoneczny oraz zapoznać się z ich działaniem. Prowadzący pokaz pracownicy firmy KNOW przedstawili uczestnikom najnowocześniejsze urządzenia do montażu pomp ciepła (radialny system wiertniczy do geotermii).

2.01.2012

Drodzy uczestnicy, informujemy, że

 1. zajęcia wyrównawcze z matematyki (15 godzin dydaktycznych)odbędą się w następujących terminach:
  • w styczniu: 13.01.2012, 20.01.2012, 27.01.2012;
  • w lutym: 17.02.2012, 24.02.2012;
  • w marcu: 02.03.2012, 09.03.2012, 16.03.2012, 23.03.2012, 30.03.2012;
  • w kwietniu:13.04.2012, 20.04.2012, 27.04.2012;
  • w maju: 11.05.2012, 18.05.2012.
 2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego (10 godzin dydaktycznych):
  • w styczniu: 10.01.2012, 17.01.2012, 24.01.2012;
  • w lutym: 14.02.2012, 21.02.2012, 28.02.2012;
  • w marcu: 06.03.2012, 13.03.2012, 20.03.2012, 27.03.2012.
 3. zajęcia z grafiki 2D przy użyciu programu AutoCad (15 godzin dydaktycznych):
  • w styczniu: 19.01.2012, 26.01.2012;
  • w lutym: 16.02.2012, 23.02.2012;
  • w marcu: 01.03.2012, 08.03.2012, 15.03.2012, 22.03.2012, 29.03.2012;
  • w kwietniu: 12.04.2012, 19.04.2012, 26.04.2012;
  • w maju: 31.05.2012;
  • w czerwcu: 14.06.2012, 21.06.2012.

22.12.2011
5.12.2011

Drodzy uczestnicy informujemy, że w związku z wcześniejszą nieobecnością prowadzących ulega zmianie harmonogram zajęć na miesiąc grudzień. Zajęcia z odnawialnych źródeł ciepła odbędą się w terminie: 6, 8, 13, 15 oraz 20 grudnia 2011 r, zaś w przypadku zajęć z grafiki 2D przy użyciu programu AutoCad przewidziane są one dodatkowo 20 i 21 grudnia br.

12.12.2011

Protokół zamówienia publicznego na zakup drukarki

5.12.2011

Drodzy uczestnicy informujemy, że w związku z wcześniejszą nieobecnością prowadzących ulega zmianie harmonogram zajęć na miesiąc grudzień. Zajęcia z odnawialnych źródeł ciepła odbędą się w terminie: 6, 8, 13, 15 oraz 20 grudnia 2011 r, zaś w przypadku zajęć z grafiki 2D przy użyciu programu AutoCad przewidziane są one dodatkowo 20 i 21 grudnia br.

1.12.2011

Tak, tak, to już grudzień… Przypominamy uczestnikom zajęć z odnawialnych źródeł ciepła, matematyki, języka niemieckiego oraz grafiki 2D przy użyciu programu AutoCAD o odbiorze kart obiadowych na ten miesiąc.

28.11.2011

Cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Budowlanych, także kadra oraz uczestnicy naszego projektu, włączyła się do akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Zbierana jest odzież, zabawki, książki, słodycze, żywność o długim terminie przydatności do spożycia. Dary zbierane są od 28 listopada do 2 grudnia 2011 r. przez samorządy poszczególnych klas.

23.11.2011

Zapytanie ofertowe na zakup drukarki laserowej. Szczegóły… (plik PDF)

22.11.2011

W związku z rezygnacją jednego z uczestników ogłaszamy nabór na zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych. Wszystkich chętnych prosimy o dostarczenie formularzy zgłoszeniowych do biura projektu do dnia 28 listopada br.

16.11.2011

Pani Anna Krawczyk, specjalista ds. sprawozdawczości w naszym projekcie, wzięła udział w jednodniowym szkoleniu poświęconemu tematyce Rozliczania wydatków w projektach POKL.

10.11.2011

Trwają zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych z matematyki i języka niemieckiego oraz zajęcia poświęcone projektowaniu za pomocą programu AutoCAD, jak również z odnawialnych źródeł ciepła.

Uczestnicy zajęć z dekarstwa uczęszczają na zajęcia teoretyczne przed ostatnim cyklem zajęć praktycznych, które odbędą się w następnym roku. Uczestnicy zajęć ze spawania systematycznie doskonalą swe umiejętności przed egzaminem praktycznym i teoretycznym, z którym zmierzą się w najbliższych miesiącach.

3.11.2011

Uprzejmie informujemy, że wznawiamy rekrutację na zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla klas pierwszych. Zajęcia te odbywają się w każdy wtorek w godzinach 14:20-15:05. Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć do dnia 7 listopada 2011 r. do biura projektu. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

25.10.2011

Po zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka niemieckiego przyszedł czas na rozpoczęcie kolejnych. Tym razem jest to grafika 2D przy użyciu programu AutoCAD. Bierze w nich udział 14 uczniów klas I i II technikum. Zajęcia te pozwolą na poznanie możliwości wykorzystania oprogramowania Autodesk przy opracowywaniu dokumentacji budowlanej oraz nauczą tworzenia rysunków budowlanych w wersji elektronicznej.

11.10.2011

SPRECHEN SIE DEUTSCH? Wielu uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole wcześniej nie uczyło się niemieckiego. Naprzeciw temu wychodzą zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego, które zaczynają się już dziś. 20-godzinny kurs pozwoli na utrwalenie wiadomości zdobywanych na lekcjach oraz uzupełnienie braków. Życzymy wytrwałości i sukcesów naszym uczestnikom.

4.10.2011

Niemal każdy z nas zna powiedzenie „Umiesz liczyć? Licz na siebie!”. Jednak dzięki dofinansowanych z Unii Europejskiej zajęciom wyrównawczym z matematyki, dziesięciu uczniów mających problemy nauką z matematyką, ma szansę zwiększyć swoje wiadomości i umiejętności z tego zakresu. Wyposażeni w dodatkowe książki, zeszyty ćwiczeń i kalkulatory dziś rozpoczynają zmagania z „królową nauk” – za wszystkich trzymamy kciuki.

30.09.2011

Dziś minął pierwszy miesiąc nauki w roku 2011/2012. W naszym projekcie był to czas rekrutacji na nowe rodzaje zajęć, przygotowywania harmonogramów. To już za nami, dlatego możemy się pochwalić, że ruszyły lub rozpoczną w najbliższym czasie się dodatkowe fakultety dla uczniów. Życzymy miłej i owocnej nauki, ciekawych doświadczeń oraz wielu sukcesów.

7.09.2011

Rozpoczynamy rekrutację uczestników zajęć realizowanych w roku szkolnym 2011/2012 Szczegóły…

5.09.2011

Protokół zamówienia publicznego

2.09.2011

„Jak dobrze wstać skoro świt” a może „budzikom śmierć” – ciekawe który polski przebój towarzyszył naszym uczniom dzisiejszego poranka. Mimo, że każdy z nich ma w pamięci słodkie wakacyjne lenistwo, to szybko musi się przyzwyczaić do szkolnej codzienności – zajęcia zaczynają się już o 7:30.

1.09.2011

No i się zaczęło… Już od godzin porannych w szkole zrobiło się gwarno. 1 września to dzień, w którym do szkoły wraca po wakacjach szkolna społeczność – na korytarzach wypoczęci i uśmiechnięci uczniowie ubrani w tradycyjne czarno-białe stroje, w pokoju nauczycielskim belfrowie. Ich głośne rozmowy przerwał dźwięk dzwonka uroczyście oznajmiającego rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Inauguracja odbyła się na sali gimnastycznej w obecności uczniów, rodziców, dyrekcji szkoły oraz grona pedagogicznego. Pan dyrektor Jerzy Solan serdecznie powitał wszystkich oraz życzył uczniom udanego roku szkolnego, wielu radosnych chwil i samych sukcesów w nauce. Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami, gdzie zapoznali się z planem zajęć.

29.08.2011

Poniedziałkowy poranek. W szkole już czuć zbliżający się wielkimi krokami nowy rok szkolny 2011/2012. Podobnie w biurze projektu trwają do niego gorączkowe przygotowania – najpierw przygotowanie planu zakupów, następnie skrupulatna realizacja. Książki, słowniki, zeszyty, kalkulatory, wyposażenie pracowni języka niemieckiego – te artykuły są niezbędne, by rozpocząć nowe zajęcia w ramach projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”.

16.08.2011

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i audio-video do pracowni języka niemieckiego. Szczegóły… (plik PDF)

1.08.2011

Za nami połowa wakacji. Część naszych uczestników wypoczywa, inni pracują, by zarobić na wakacyjny wyjazd. W biurze projektu pomimo przerwy wakacyjnej już trwają prace nad wizualizacją zajęć planowanych w roku szkolnym 2011/2012 – część z nich będzie kontynuowana, ale mamy też dla uczniów nowe propozycje.

Po przerwie wakacyjnej powrócą zajęcia z zakresu:

 • odnawialnych źródeł ciepła;
 • dekarstwa;
 • spawania i lutowania.

Odbędzie się także kolejny nabór na zajęcia już znane z poprzedniego roku szkolnego. Będą to:

 • język angielski zawodowy (1 grupa, 10 osób);
 • warsztaty z doradztwa zawodowego (3 grupy po 10 osób);
 • staże w lubelskich firmach (5 grup po 5 osób).

Nowością zaś będą:

 • zajęcia wyrównawcze z zakresu matematyki (1 grupa, 10 osób);
 • zajęcia wyrównawcze z zakresu języka niemieckiego (1 grupa, 10 osób);
 • zajęcia z zakresu grafiki 2D przy użyciu programu AutoCad (1 grupa, 14 osób).

Dodatkowo każdy nowoprzyjęty uczestnik projektu ma obowiązek uczestniczenia w zajęcia z zakresu równości szans.

29.07.2011

Po zakończeniu wszystkich zajęć przewidzianych w roku szkolnym 2010/2011 pokusiliśmy się o krótkie podsumowanie:

 1. W projekcie do tej pory wzięło udział 80 uczestników, w tym 12 dziewcząt i 68 chłopców.
 2. Zorganizowaliśmy 603 godzin zajęć: zajęcia z zakresu odnawialnych źródeł ciepła – 15 godzin; język angielski zawodowy – 15 godzin; zajęcia z dekarstwa – 68 godzin teorii i 250 godzin zajęć praktycznych; zajęcia ze spawania – 33 godzin teorii i 66 godzin zajęć praktycznych; zajęcia z doradztwa zawodowego – 15 godzin (3 grupy po 5 godz.); staże w lubelskich firmach 125 godzin (5 grup po 25 godz.); zajęcia z zakresu równości szans – 16 godzin (4 grupy po 4 godz.).
 3. Współpracowaliśmy z 20 trenerami oraz 5 firmami.
 4. Doposażyliśmy trzy pracownie: języka angielskiego – tablica interaktywna i oprogramowanie do nauki języka angielskiego; instalacji sanitarnych – wizualizer; komputerową – oprogramowanie do nauki języka angielskiego.
 5. Zakupiliśmy także kamerę, sprzęt zabezpieczający, materiały spawalnicze (rury, blachy i gazy techniczne) oraz odzież ochronną dla uczestników;
 6. Wyposażyliśmy biuro projektu w niezbędny sprzęt.

28.07.2011

Dziś rozpoczęli upragnione i długo oczekiwane wakacje uczestnicy zajęć z dekarstwa… Życzymy Wam byście wypoczęli, a w nowym roku szkolnym z entuzjazmem kontynuowali naukę nowego zawodu na zajęciach teoretycznych, a potem także praktycznych.

7.07.2011

Punktualnie o godzinie 10.00 w biurze firmy GREM odbyło się spotkanie robocze, na którym byli obecni Pan Jerzy Solan Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, kadra zarządzająca projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców” oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa. Celem spotkania było omówienie kwestii zajęć praktycznych, w których biorą udział nasi uczniowie, a odbywają się na terenie firmy GREM. Pan Adam Moskwa szczegółowo zapoznał obecnych na temat organizacji zajęć odbywających się zarówno na hali oraz na budowach na terenie Lublina. Następnie zostało omówione zagadnienie kolejnych etapów szkolenia: już we wrześniu będą kontynuowane zajęcia teoretyczne, zaś w przyszłym roku odbędą się zajęcia praktyczne. Na zakończenie wszyscy udali się do hali, uczniowie pod okiem instruktorów i pracowników zapoznawali się z tajnikami nowego zawodu.

29.06.2011

Pomimo wakacji zajęcia praktyczne z dekarstwa trwają w najlepsze… Dziś odwiedziliśmy naszych uczestników w firmie GREM. Z zaciekawieniem podpatrywałyśmy ich pracę oraz zapoznaliśmy się z wykonywaną przez nich obróbką materiałów. Na koniec „strzeliłyśmy” kilka fotek, które można zobaczyć w galerii.

24.06.2011

UFF… WAKACJE!!! Tak, tak, po dziesięciu miesiącach nauki przyszedł długo wyczekiwany pierwszy dzień wakacji – również dla uczestników naszego projektu. Jednak nie wszystkich. Trwają jeszcze staże w lubelskich firmach budowlanych oraz zajęcia praktyczne z dekarstwa. Nie przestaje funkcjonować biuro projektu, które w lipcu i sierpniu będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00. Pomimo wakacji już rozpoczynamy działania w kierunku wizualizacji kolejnych zajęć, które się odbędą w roku szkolnym 2011/2012.

24.06.2011

Protokół zamówienia publicznego

13.06.2011

Dziś rozpoczęły się staże w lubelskich firmach budowlanych. Nasi stażyści zapoznali się z opiekunami i już poznają tajniki funkcjonowania firmy: obszar działania, strukturę organizacyjną, stanowiska pracy oraz zakres ich funkcji i odpowiedzialności. Już pierwszego dnia odwiedziliśmy stażystów… Zdjęcia zamieszczamy w galerii.

13.06.2011

Choć większość uczniów myśli już o wakacjach, a tegoroczni maturzyści o wymarzonych studiach, to nasi absolwenci Technikum Budowlanego jeszcze raz zasiedli w ławkach Zespołu Szkół Budowlanych… Przed nimi bardzo ważny egzamin zawodowy… Mocno trzymamy za wszystkich kciuki!!!

13.06.2011

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania AutoCAD. Szczegóły… (plik DOC)

9.06.2011

Zakończyła się rekrutacja na staże w lubelskich firmach budowlanych. Oto lista uczestników i firm.

4.05.2011

Od dziś rozpoczynają obowiązkowe praktyki dla uczniów klas trzecich technikum. Potrwają one do 27 maja… W tym czasie zajęcia z dekarstwa i spawania odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

4.05.2011

Dziś wielki dzień dla abiturientów szkół średnich… Rozpoczął się pierwszy dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Na pierwszy ogień poszedł język polski, następnie matematyka i język obcy. Potem jeszcze tylko egzaminy ustne oraz egzamin zawodowy dla uczniów technikum… i można rozpocząć nowy etap dorosłego życia… Wszystkim życzymy powodzenia i mocno ściskamy za nich kciuki.

29.04.2011

Dziś opuszczają mury szkolne uczniowie klas czwartych technikum. Wśród nich było wielu uczestników projektu. Brali udział w warsztatach z doradztwa zawodowego oraz w zajęciach z języka angielskiego zawodowego, a także w szkoleniu z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. Po oficjalnym zakończeniu roku szkolnego na sali gimnastycznej z udziałem Dyrekcji Szkoły, uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal, gdzie otrzymali świadectwa ukończenia technikum oraz zaświadczenia potwierdzające udział w naszych zajęciach.

29.04.2011

Ze względu na odbywające się praktyki zawodowe uczniów rekrutacja na staże w lubelskich firmach budowlanych została przedłużona do końca 1 czerwca 2011 r. Chętnych uczniów klas trzecich technikum prosimy o dostarczenie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do biura projektu, pok. 15 (obok biblioteki).

16.04.2011

Dziś zajęcia praktyczne zaczynają uczestnicy zajęć z dekarstwa. Wyposażeni w ubrania ochronne i sprzęt zabezpieczający poznają pod opieką instruktorów kolejne tajniki nowego zawodu.

22.03.2011

Protokół zamówienia publicznego

19.03.2011

Mimo, że zajęcia teoretyczne jeszcze trwają, to zaczęły się już zajęcia praktyczne dla naszych uczestników kursu spawania i lutowania. Poprowadzą je p. Seweryn Mirosław i p. Tadeusz Ścibak.

18.03.2011

Protokół zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego. Szczegóły… (plik PDF)

18.03.2011

W mediach często podkreślana jest równość szans kobiet i mężczyzn… ale na czym ona polega? Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy płciami? Czym jest dyskryminacja, mizoginia i seksizm? Dlaczego stereotypowe myślenie o kobietach i mężczyznach szkodzi społeczeństwu? To i wiele więcej mogą się dowiedzieć uczestnicy projektu oraz kadra zarządzająca na szkoleniu z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. Zajęcia odbędą się w dniach 28 marca (I grupa), 29 marca (II grupa), 18 kwietnia (III grupa), a poprowadzi je dr Barbara Smoczyńska. Bądźmy RÓŻNI, ALE RÓWNI!!!

15.03.2011

Zakończyła się rekrutacja na warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów kończących szkołę listy uczestników oraz lista rezerwowa zostały wywieszone w gablocie oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.

14.03.2011

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu zabezpieczającego do prac wysokościowych. Szczegóły… (plik PDF)

14.03.2011

Protokół zamówienia publicznego na produkcję materiałów promocyjnych dla Projektu. Szczegóły… (plik PDF)

9.03.2011

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Szczegóły… (plik PDF)

3.03.2011

Zapytanie ofertowe na produkcję materiałów promocyjnych dla Projektu. Szczegóły… (plik PDF)

14.02.2011

Ogłaszamy rozpoczęcie rekrutacji na warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów kończących szkołę. Warsztaty będą trwały 5 godzin i weźmie w nich udział 30 uczniów z klas kończących swą edukację w ZSB w tym roku szkolnym. Uczestnicy poznają tajniki konstruowania listu motywacyjnego i CV oraz autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych… Deklaracje zgłoszeniowe proszę dostarczyć do dnia 4 marca 2011 r. (piątek) do pokoju 15 (obok biblioteki) lub p. Annie Konderak i p. Agnieszce Rozwadowskiej.

8.02.2011

Dziś 10 uczniów zaczyna kurs spawania i lutowania. Zostali oni wybrani przez komisję rekrutacyjną spośród prawie 40 kandydatów. Potem tylko obowiązkowe badania lekarskie i już można zasiąść ławkach, by zacząć szkolenie teoretyczne. Przed uczestnikami wiele pracy, by móc pochwalić się dodatkowymi kwalifikacjami… Trzymamy za nich kciuki, tak samo jak za pozostałych uczestników!

3.02.2011

Rozpoczynamy zajęcia „Odnawialne źródła ciepła”. Wśród 10 uczestników są 3 uczennice – są to pierwsze zajęcia, na które będą uczęszczały także dziewczęta.

31.01.2011

Zakończyły się ferie i uczniowie rozpoczęli nowy semestr nauki w roku szkolnym 2010/2011 r., w którym ruszą nowe zajęcia dodatkowe dla uczestników naszego projektu.

14.01.2011

Dla uczniów województwa lubelskiego rozpoczęły się długo oczekiwane ferie – czas błogiego lenistwa i zimowych wyjazdów. Jednakże 10 uczestników dodatkowych zajęć z dekarstwa mimo ferii zasiadło w ławkach szkolnych, by rozpocząć szkolenie teoretyczne.

10.01.2011

Listy osób zakwalifikowanych na kurs dekarski, spawania, odnawialne źródła ciepła, zawodowy język angielski. Więcej…

10.01.2011

Rozpoczynamy zajęcia z dekarstwa.

Zakończyliśmy rekrutację uczestników na zajęcia z dekarstwa. Lista zakwalifikowanych uczniów oraz lista rezerwowa zostały wywieszone na tablicy informacyjnej. W dniu 12.01.2011 r. o godzinie 10:00 w sali 8 odbędzie się spotkanie organizacyjne z Dyrektorem projektu Jerzym Solanem.

1.12.2010

Wystartowaliśmy!!!

Z wielką radością informujemy, że 1 grudnia 2010 r. Zespół Szkół Budowlanych w Lublinie rozpoczął realizację projektu „Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”. Przedsięwzięcie to zostało stworzone z myślą o uczniach naszej szkoły.

Głównym założeniem projektu jest podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki oraz dostosowania jej do potrzeb nowoczesnego rynku pracy. Dzięki niemu uczniowie będą mieli możliwość wziąć udział w bezpłatnych zajęciach. Będą to zajęcia pozalekcyjne, kursy zawodowe, staże w lubelskich firmach i warsztaty z doradztwa zawodowego.

W pierwszym etapie projektu założono organizację biura projektu, prowadzenie działań promocyjnych, spotkania informacyjne z rodzicami i uczniami oraz rekrutację uczestników.