Działania w projekcie


Realizacja projektu obejmuje szereg działań mających na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie go do wymagań lokalnego rynku pracy.

Formy i zakres wsparcia

Lp.ZadanieUczniowie objęci wsparciemWielkość grupy docelowej
1Zajęcia wyrównawcze z matematykiUczniowie klas I Technikum10 uczniów
2Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiegoUczniowie klas I Technikum10 uczniów
3Zajęcia pozalekcyjne „Odnawialne źródła ciepła”Uczniowie klas I, II, III Technikum, szczególnie kształcący się w zawodach technik urządzeń sanitarnych i technik ochrony środowiska.10 uczniów
4Zajęcia pozalekcyjne „Grafika 2D przy użyciu programu AutoCAD 2010”Uczniowie klas I, II, III Technikum.14 uczniów
5Zajęcia pozalekcyjne „Zawodowy język angielski”Uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik urządzeń sanitarnych, technik ochrony środowiska, technik technologii drewna oraz uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.2 grupy po 10 uczniów
6Zajęcia z dekarstwa dające kwalifikacje zawodowe Uczniowie pełnoletni z Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.10 uczniów
7Zajęcia ze spawania gazowego metodą 311 oraz z lutowania dające odpowiednie uprawnienia zawodoweUczniowie pełnoletni z Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.10 uczniów
8Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowegoUczniowie klas programowo najwyższych z Technikum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.6 grup po 10 uczniów
9Staże wakacyjne w lokalnych firmach budowlanych.Uczniowie klas III Technikum oraz klas II Zasadniczej Szkoły Zawodowej2 grupy po 25 uczniów

UWAGA: Zajęcia dodatkowe z dekarstwa oraz spawania i lutowania są zakończone egzaminami potwierdzającymi nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Ogólny harmonogram zajęć w ramach projektu

  1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki – od września 2011 r. do czerwca 2012 r.
  2. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego – od września 2011 r. do czerwca 2012 r.
  3. Zajęcia pozalekcyjne „Odnawialne źródła ciepła” – od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r.
  4. Zajęcia pozalekcyjne „Grafika 2D przy użyciu programu AutoCAD 2010 – od września 2011 r. do czerwca 2012 r.
  5. Zajęcia pozalekcyjne „Zawodowy język angielski” dla uczniów Technikum Budowlanego kształcących się w zawodach technik urządzeń sanitarnych, ochrony środowiska, technolog drewna oraz dla zawodów robotniczych Zasadniczej Szkoły Zawodowej – I grupa od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r. i II grupa od września 2011 r. do grudnia 2011 r.
  6. Zajęcia z dekarstwa dające kwalifikacje w zawodzie dekarz – od stycznia 2011 r. do lipca 2012 r.
  7. Kurs spawania zawodowego metodą 311 oraz lutowania miękkiego i twardego – od stycznia 2011 r. do grudnia 2011 r.
  8. Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego: trzy grupy od stycznia 2011 r. do marca 2011 r. oraz trzy grupy od stycznia 2012 r. do marca 2012 r.
  9. Staże wakacyjne w lokalnych firmach budowlanych: I grupa czerwiec 2011 r. II grupa czerwiec 2012.
  10. Szkolenie na temat równości szans kobiet i mężczyzn – 8 grup przez cały okres trwania projektu.