W związku z realizacją projektu
“Zespół Szkół Budowlanych Kuźnią Fachowców”,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
rozpoczynamy rekrutację uczestników zajęć realizowanych w roku szkolnym 2011/2012.

Zajęcia realizowane w roku szkolnym 2011/2012

Lp RODZAJ ZAJĘĆ ZAKRES ZAJĘĆ WIELKOŚĆ GRUPY UCZNIOWIE OBJĘCI WSPARCIEM
1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 30 godzin wyrównawczych zajęć pozalekcyjnych w okresie od września 2011 do czerwca 2012 r. (dwa semestry) z zakresu matematyki na poziomie gimnazjum. Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały dydaktyczne, przybory, podręczniki oraz posiłek w dniu zajęć. Na zajęcia będą rekrutowani uczniowie klas I technikum na podstawie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (część matematyczno - przyrodnicza) i sprawdzianu wiadomości z zakresu gimnazjum. 10 uczniów Uczniowie klas I Technikum.
2 Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego 20 godzin wyrównawczych zajęć pozalekcyjnych w okresie od września 2011r. do czerwca 2012 r. (dwa semestry) z zakresu języka niemieckiego na poziomie gimnazjum w celu uzupełnienia braków z poprzednich etapów kształcenia. Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały dydaktyczne, przybory, podręczniki oraz posiłki w dniu zajęć. Na zajęcia będą rekrutowani uczniowie klas I technikum na podstawie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego (z części humanistycznej) i sprawdzianu wiadomości z zakresu gimnazjum. 10 uczniów Uczniowie klas I Technikum.
3 Zajęcia pozalekcyjne Grafika 2D przy użyciu programu AutoCAD 30 godzin zajęć pozalekcyjnych w okresie od września 2011 r. do czerwca 2012 r. (dwa semestry) wprowadzające do posługiwania się programem Auto Cad przy tworzeniu grafiki dwuwymiarowej w rysunkach budowlanych. Uczestnicy będą mieli zapewnione materiały dydaktyczne, przybory, podręczniki oraz posiłki w dniu zajęć. 14 uczniów Uczniowie Technikum kształcący się w zawodach technik urządzeń sanitarnych, technik ochrony środowiska, technik technologii drewna oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

UWAGA: Zajęcia z dekarstwa, spawania i lutowania oraz odnawialnych źródeł ciepła będą kontynuowane od drugiej połowy września 2011 r.

W drugim semestrze będą również realizowane zajęcia z języka angielskiego zawodowego, warsztaty z doradztwa zawodowego oraz staże w firmach budowlanych.

Udział we wszystkich zajęciach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatny.