Zespół realizujący projekt


Dyrektor projektu:
mgr Jerzy Solan

Koordynator merytoryczny projektu:
mgr inż. Agnieszka Rozwadowska

Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji:
mgr Anna Konderak

Specjalista ds. sprawozdawczości:
mgr Anna Krawczyk