» Start

Technikum Budowlane otrzymało w ramach Rządowego Programu Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” dotację o wartości 12000 zł. Pozyskane środki finansowe oraz wkład własny w wysokości 3000 zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.