» Start » Oferta

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • wykonywania, organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych
 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi stosowanymi w robotach wykończeniowych
 • nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywaniem robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • nabycia umiejętności posługiwania się dokumentacją budowlaną
 • nabycia umiejętności sporządzania przedmiarów, obmiarów oraz kosztorysów robót wykończeniowych przy użyciu oprogramowania komputerowego

Kształcąc się w tym zawodzie uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych
 • wytwórniach prefabrykatów
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych
 • administracjach budynków
 • urzędach nadzoru budowlanego oraz administracji państwowej i samorządowej
 • biurach projektów (jako asystent projektanta)
 • będziesz mógł prowadzić własną firmę budowlaną

Uzyskasz świadectwo dojrzałości i dyplom technika robót wykończeniowych w budownictwie honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Wiedza i umiejętności nabyte w toku nauki będą dla Ciebie przepustką do pewnej i atrakcyjnej pracy bądź do własnej firmy.

Nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach.