» Start » Oferta

Technik inżynierii sanitarnej (dawniej: technik urządzeń sanitarnych)

Film o zawodzie

Z nami w przyjaznej atmosferze nauczysz się:

 • organizowania i wykonywania prac związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych
 • montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach o różnym przeznaczeniu
 • doboru elementów oraz urządzeń sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
 • nadzoru nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków
 • organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
 • stosowania technik komputerowych do realizacji zadań zawodowych.

W czasie nauki będziesz miał możliwość:

 • nabycia umiejętności obsługi nowoczesnego oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania AutoCAD oraz do kosztorysowania
 • uczestniczenia w szkoleniach z zakresu najnowszych technologii organizowanych we współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu i wykonawstwie sieci i instalacji sanitarnych
 • uzyskania dodatkowych kwalifikacji potrzebnych w zawodzie na kursach ze spawania lub lutowania.

Kształcąc się w zawodzie technik urządzeń sanitarnych uzyskasz przygotowanie do podjęcia pracy np. w:

 • przedsiębiorstwach budowlanych, których działalność obejmuje projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją sieci sanitarnych oraz związanych z nimi obiektów (MPWiK, LPEC, Zakład Gazowniczy itp.)
 • państwowym nadzorze budowlanym
 • firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń sanitarnych,
 • będziesz mógł prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uzyskasz świadectwo dojrzałości i dyplom technika urządzeń sanitarnych honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Uczniowie z powodzeniem uzyskują dyplom technika. Wyniki, które osiągają są znacznie wyższe od średnich krajowych.

Wiedza i umiejętności nabyte w toku nauki będą dla Ciebie przepustką do pewnej i atrakcyjnej pracy bądź do założenia własnej firmy. Nasi uczniowie z powodzeniem kontynuują naukę na wyższych uczelniach.