(kalk-3a)

Obliczanie objętości i powierzchni brył w arkuszu kalkulacyjnym

Wykorzystując arkusz kalkulacyjny oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej przedstawionych brył. Obliczenia rozbij na tyle obliczeń cząstkowych, ile uznasz za potrzebne lub wygodne dla ciebie. Pamiętaj jednak, aby dokładnie i jednoznacznie je opisać.

1. Dwa prostopadłościany

Wersja PDF

2. Prostopadłościan z wydrążonym walcem

Wersja PDF

3. Prostopadłościan z wydrążoną półkulą i dodanym stożkiem

Wersja PDF