Szkolny Budżet Obywatelski

Warsztaty i spotkania

W ramach Szkolnych Budżetów Obywatelskich regularnie odbywają się spotkania i warsztaty szkoleniowe i monitorujące dla młodzieży i opiekunów będących przedstawicielami szkoły.


19 października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Tematem spotkania była ewaluacja realizowanych projektów SBO w szkołach. Rozmawialiśmy m.in. o prawidłowym zaplanowaniu ogłoszenia wyników głosowania oraz możliwości współpracy z:

 • Radami Rodziców;
 • Radami Dzielnic;
 • sponsorami;
 • organizacjami pozarządowymi.

zdjęcie 1: Warsztaty z 19 października 2022

zdjęcie 2: Warsztaty z 19 października 2022

zdjęcie 3: Warsztaty z 19 października 2022

zdjęcie 4: Warsztaty z 19 października 2022

29 listopada odbyło się ostatnie spotkanie w bieżącym roku w ramach Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Było to spotkanie podsumowujące przebieg SBO w naszej szkole. Poruszyliśmy kwestie dotyczące organizacji SBO, tego co moglibyśmy zmienić w kolejnej edycji oraz co zyskaliśmy, dzięki uczestnictwie w projekcie.

zdjęcie 1: Warsztaty z 29 listopada 2022

zdjęcie 2: Warsztaty z 29 listopada 2022


W roku szkolnym 2021/2022 odbyły się 3 spotkania:

23 maja 2022 r. w Galerii Labirynt, 8 i 14 czerwca 2022 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka na których omówione zostały:

 • idea Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO) oraz pomysły, na to jak może on wyglądać,
 • etapy Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem 2 pierwszych: powołania szkolnego zespołu roboczego oraz tworzenia regulaminu SBO w szkole/placówce/ośrodku;
 • zasady planowania oraz rozliczania wydatków w ramach SBO.

zdjęcie 1: Warsztaty z 23 maja 2022

zdjęcie 2: Warsztaty z 23 maja 2022

zdjęcie 3: Warsztaty z 23 maja 2022

zdjęcie 4: Warsztaty z 23 maja 2022

zdjęcie 5: Warsztaty z 23 maja 2022

zdjęcie 6: Warsztaty z 23 maja 2022

zdjęcie 7: Warsztaty z 23 maja 2022

zdjęcie 8: Warsztaty z 23 maja 2022

zdjęcie 9: Warsztaty z 23 maja 2022

Warsztaty i spotkania w roku szkolnym 2022/2023:

19 września w naszej szkole odbyły się warsztaty mentoringowe, które poprowadziła Pani Asia z Fundacji Teatrikon. Uczestniczyli w nich uczniowie z różnych klas, którzy będą czuwać nad sprawną realizacją projektu. Warsztaty miały na celu wzajemne poznanie się uczestników Zespołu Roboczego oraz próbny rozdział ról podczas wspólnej pracy.

[zdjęcie 1: Warsztaty z 19 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 19 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 19 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 19 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 19 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 19 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 19 września 2022]

W dniu 21 września 2022 roku reprezentacje szkół i ośrodków, które realizują Szkolny Budżet Obywatelski spotkały się w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Rozmawialiśmy o metodach pracy i narzędziach do przygotowania kampanii informacyjnej o SBO na terenie szkoły/ośrodka oraz o przygotowaniu i przeprowadzeniu działań z zakresu „Generowania pomysłów”. 

W dniu 27 września w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka przedstawiciele zespołów roboczych szkół, które realizują SBO rozmawiali o sposobach zgłaszania projektów, ich weryfikacji i organizacji głosowania.

Debatowaliśmy także nad sprawną i skuteczną organizacją promocji i wyboru projektów. Rozmawialiśmy też o tym, iż głosowanie powinno zostać oparte na następujących zasadach:

 • uwzględnienie więcej niż jednego projektu na karcie do głosowania;
 • przejrzystość i zrozumiałość zasad głosowania;
 • równość i sprawiedliwość;
 • dobrowolność udziału;
 • partycypacyjne zaangażowanie całej społeczności szkolnej.

[zdjęcie 1: Warsztaty z 27 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 27 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 27 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 27 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 27 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 27 września 2022]

[zdjęcie 1: Warsztaty z 27 września 2022]